ЕКЗАЛТ

Търговско наименование ЕКЗАЛТ
Тип инсектицид
Активни вещества Спинеторам 25 г/л
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба втора професионална

SPe 8 - Опасен за пчелите. Да се спазва Закона за пчеларството.

Със системно действие 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЕКЗАЛТ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Калифорнийски трипс 200 мл/дка

На полето

Украсни растения: дървета и храсти, украсни луковични растения, цъфтящи култури и зелени растения, розови храсти 

Внася се във всички фенофази

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Нощенки 200 мл/дка

На полето

Украсни растения: дървета и храсти, украсни луковични растения, цъфтящи култури и зелени растения, розови храсти 

Внася се във всички фенофази

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Памукова нощенка 200 мл/дка

На полето

Украсни растения: дървета и храсти, украсни луковични растения, цъфтящи култури и зелени растения, розови храсти 

Внася се във всички фенофази

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Тютюнев трипс 200 мл/дка

На полето

Украсни растения: дървета и храсти, украсни луковични растения, цъфтящи култури и зелени растения, розови храсти 

Внася се във всички фенофази

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Калифорнийски трипс 200 мл/дка

В оранжерии

Украсни растения: дървета и храсти, украсни луковични растения, цъфтящи култури и зелени растения, розови храсти 

Внася се във всички фенофази

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Нощенки 200 мл/дка

В оранжерии

Украсни растения: дървета и храсти, украсни луковични растения, цъфтящи култури и зелени растения, розови храсти 

Внася се във всички фенофази

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Памукова нощенка 200 мл/дка

В оранжерии

Украсни растения: дървета и храсти, украсни луковични растения, цъфтящи култури и зелени растения, розови храсти 

Внася се във всички фенофази

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
Тютюнев трипс 200 мл/дка

В оранжерии

Украсни растения: дървета и храсти, украсни луковични растения, цъфтящи култури и зелени растения, розови храсти 

Внася се във всички фенофази

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
Домати Доматен миниращ молец 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка
3 дни
Домати Калифорнийски трипс 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка
3 дни
Домати Нощенки 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка
3 дни
Домати Памукова нощенка 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка
3 дни
Домати Трипси 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка
3 дни
Краставици Калифорнийски трипс 200 - 240 мл/дка

На поле

Внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Краставици Нощенки 200 - 240 мл/дка

На поле

Внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Краставици Памукова нощенка 200 - 240 мл/дка

На поле

Внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Краставици Трипси 200 - 240 мл/дка

На поле

Внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Краставици Калифорнийски трипс 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фаза BBCH 11-89 (първи същински лист на главното себло е напълна разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-250 л/дк
3 дни
Краставици Нощенки 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фаза BBCH 11-89 (първи същински лист на главното себло е напълна разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-250 л/дк
3 дни
Краставици Памукова нощенка 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фаза BBCH 11-89 (първи същински лист на главното себло е напълна разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-250 л/дк
3 дни
Краставици Трипси 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фаза BBCH 11-89 (първи същински лист на главното себло е напълна разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-250 л/дк
3 дни
Пипер Доматен миниращ молец 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фенофаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Пипер Калифорнийски трипс 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фенофаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Пипер Нощенки 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фенофаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Пипер Памукова нощенка 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фенофаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Пипер Трипси 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фенофаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Пипер Доматен миниращ молец 200 - 240 мл/дка

На полето

Внася се във фенофаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Пипер Калифорнийски трипс 200 - 240 мл/дка

На полето

Внася се във фенофаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Пипер Нощенки 200 - 240 мл/дка

На полето

Внася се във фенофаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Пипер Памукова нощенка 200 - 240 мл/дка

На полето

Внася се във фенофаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Пипер Трипси 200 - 240 мл/дка

На полето

Внася се във фенофаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Патладжан Доматен миниращ молец 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка
3 дни
Патладжан Калифорнийски трипс 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка
3 дни
Патладжан Нощенки 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка
3 дни
Патладжан Памукова нощенка 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка
3 дни
Патладжан Трипси 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка
3 дни
Пъпеш Калифорнийски трипс 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Пъпеш Нощенки 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Пъпеш Памукова нощенка 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Пъпеш Трипси 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Тиква Калифорнийски трипс 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Тиква Нощенки 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Тиква Памукова нощенка 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Тиква Трипси 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Диня Калифорнийски трипс 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Диня Нощенки 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Диня Памукова нощенка 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Диня Трипси 200 - 240 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист - пълна зрялост) 

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-300 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка
3 дни
Зеле Бяла зелева пеперуда 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Зеле Зелев молец 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Зеле Зелева нощенка 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Зеле Нощенки 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Зеле Памукова нощенка 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Карфиол Бяла зелева пеперуда 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Карфиол Зелев молец 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Карфиол Зелева нощенка 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Карфиол Нощенки 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Карфиол Памукова нощенка 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Броколи Бяла зелева пеперуда 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Броколи Зелев молец 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Броколи Зелева нощенка 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Броколи Нощенки 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Броколи Памукова нощенка 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Брюкселско зеле Бяла зелева пеперуда 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Брюкселско зеле Зелев молец 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Брюкселско зеле Зелева нощенка 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Брюкселско зеле Нощенки 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Брюкселско зеле Памукова нощенка 200 мл/дка

Внася се във фаза: Зеле: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени- типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат)

Брюкселско зеле, карфиол и броколи: BBCH 10-49 (котиледоните напълно разтворени – зелетата под последната зелка затворени )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
7 дни
Маруля Калифорнийски трипс 200 мл/дка

Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Маруля Нощенки 200 мл/дка

Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Маруля Памукова нощенка 200 мл/дка

Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Маруля Трипси 200 мл/дка

Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Спанак Калифорнийски трипс 200 мл/дка

Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Спанак Нощенки 200 мл/дка

Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Спанак Памукова нощенка 200 мл/дка

Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Спанак Трипси 200 мл/дка

Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Магданоз Нощенки 200 мл/дка

На полето

Свежи билки (босилек), листа целина, салатен лук, естрагон, дафиново дърво, магданоз, розмарин, градински чай, мащерка

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения –1-3
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Магданоз Трипси 200 мл/дка

На полето

Свежи билки (босилек), листа целина, салатен лук, естрагон, дафиново дърво, магданоз, розмарин, градински чай, мащерка

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения –1-3
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Магданоз Нощенки 200 мл/дка

В оранжерии

Свежи билки (босилек), листа целина, салатен лук, естрагон, дафиново дърво, магданоз, розмарин, градински чай, мащерка

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Магданоз Трипси 200 мл/дка

В оранжерии

Свежи билки (босилек), листа целина, салатен лук, естрагон, дафиново дърво, магданоз, розмарин, градински чай, мащерка

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Ягода Калифорнийски трипс 200 мл/дка

Внася се във фенофаза ВВСН 11-89

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Ягода Нощенки 200 мл/дка

Внася се във фенофаза ВВСН 11-89

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Ягода Памукова нощенка 200 мл/дка

Внася се във фенофаза ВВСН 11-89

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Ягода Петнистокрила дрозофила 200 мл/дка

Внася се във фенофаза ВВСН 11-89

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Ягода Трипси 200 мл/дка

Внася се във фенофаза ВВСН 11-89

На полето

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения –3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Малина Петнистокрила дрозофила 240 мл/дка

На полето

Внася се във фенофаза ВВСН 11-89

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Малина Петнистокрила дрозофила 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фенофаза ВВСН 11-89

 • Брой мин/макс приложения –1
 • Интервал между приложенията - 28
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
Червено цвекло Калифорнийски трипс 200 мл/дка

Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Червено цвекло Нощенки 200 мл/дка

Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Червено цвекло Памукова нощенка 200 мл/дка

Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Червено цвекло Трипси 200 мл/дка

Маруля, полска мотовилка, посевна ерука, спанак, цвекло, тученица

Внася се във фаза BBCH 11-49

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Тиквичка Калифорнийски трипс 200 - 240 мл/дка

На поле

Внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Тиквичка Нощенки 200 - 240 мл/дка

На поле

Внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Тиквичка Памукова нощенка 200 - 240 мл/дка

На поле

Внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Тиквичка Трипси 200 - 240 мл/дка

На поле

Внася се във фаза BBCH 14-89 (четвърти същински лист на главното стебло е напълно разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
3 дни
Тиквичка Калифорнийски трипс 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фаза BBCH 11-89 (първи същински лист на главното себло е напълна разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-250 л/дк
3 дни
Тиквичка Нощенки 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фаза BBCH 11-89 (първи същински лист на главното себло е напълна разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-250 л/дк
3 дни
Тиквичка Памукова нощенка 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фаза BBCH 11-89 (първи същински лист на главното себло е напълна разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-250 л/дк
3 дни
Тиквичка Трипси 200 - 240 мл/дка

В оранжерии

Внася се във фаза BBCH 11-89 (първи същински лист на главното себло е напълна разтворен - пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-250 л/дк
3 дни
Боровинка Петнистокрила дрозофила 240 мл/дка

Черно френско грозде, червени боровинки, червено френско грозде, боровинка Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)

Внася се във фаза BBCH 11-89

 • Брой мин/макс приложения –2
 • Интервал между приложенията – 28
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.