Магданоз (Petroselinum crispum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Магданоз

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернариоза
Алтернария
Брашнеста мана
Бяло гниене
Септориоза
Сиво гниене
Регистрации срещу неприятели
Белокрилки
Зелева нощенка
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Малка полска нощенка
Нощенки
Подгризваща нощенка
Сребристо точкова нощенка
Трипси