Магданоз (Petroselinum crispum)

регистрирани препарати за растителна защита при Магданоз

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
Житни плевелиУИШ ТОП
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК

регистрации срещу неприятели

регистрации срещу болести

СепториозаОРТИВА ТОП СК