Магданоз (Petroselinum crispum)

регистрирани препарати за растителна защита при Магданоз

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
Широколистни плевелиУИШ ТОП

регистрации срещу неприятели

регистрации срещу болести

СепториозаОРТИВА ТОП СК