Магданоз (Petroselinum crispum)

регистрирани препарати за растителна защита при Магданоз

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
регистрации срещу болести
Септориоза
регистрации срещу неприятели