Морков (Daucus carota)

регистрирани препарати за растителна защита при Морков

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиКАЛИН ФЛО
едногодишни широколистни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Гамозначна нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕША ЕК
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕКА ЕК
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
молциДЕНА ЕК
молциДЕКА ЕК
молциМЕТЕОР
молциДЕША ЕК
Морковена мухаАЛТАКОР 35 ВГ
мухиДЕКА ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиМЕТЕОР
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕКА ЕК
скакалциМЕТЕОР
трипсиДЕША ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕНА ЕК
трипсиДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
ЦикадиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АлтернариозаЗоксис 250 СК
АлтернариозаДИФКОР 250 СК
АлтернариозаБОРДО МИКС 20 ВП
АлтернарияСИГНУМ
АлтернарияСАНКОЦЕБ 80 ВП
АлтернарияДИТАН М-45
АлтернарияДИТАН ДГ
АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаДИФКОР 250 СК
Брашнеста манаСИГНУМ
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
листно гниенеОРТИВА ТОП СК
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
СклеротинияКОНТАНС ВГ
ЦеркоспорозаБОРДО МИКС 20 ВП