Морков (Daucus carota)

регистрирани препарати за растителна защита при Морков

регистрации срещу неприятели
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелева нощенка
Колорадски бръмбар
листни бълхи
Листни въшки
листоминиращи мухи
листояди
майски бръмбар
Малка полска нощенка
молци
Морковена муха
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
растителноядни дървеници
растителноядни оси
скакалци
телени червеи
трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади