Карфиол (Brassica oleracea var. botrytis)

регистрирани препарати за растителна защита при Карфиол

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиЛЕНТАГРАН ВП
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиКЛИОФАР 600 СЛ
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР

регистрации срещу неприятели

Рапична пеперудаАЛТАКОР 35 ВГ
акариТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
белокрилкиМОВЕНТО 100 СК
Бяла зелева пеперудаАМПЛИГО 150 ЗК
Бяла зелева пеперудаАВАНТ 150 ЕК
Бяла зелева пеперудаАЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Зелев молецАЛТАКОР 35 ВГ
Зелев молецАМПЛИГО 150 ЗК
Зелева белокрилкаНАТУРАЛИС
Зелева белокрилкаДАНТОП 50 ВГ
зелева листна въшкаДАНТОП 50 ВГ
Зелева мухаДАНТОП 50 ВГ
Зелева нощенкаАВАНТ 150 ЕК
Зелева нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
зелена прасковена листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
Листни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Памукова нощенкаАМПЛИГО 150 ЗК

регистрации срещу болести

АлтернариозаОРТИВА ТОП СК
АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
МанаРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
МанаИНФИНИТО СК
СклеротинияКОНТАНС ВГ
чернилкаРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ
чернилкаБОРДО МИКС 20 ВП