Карфиол (Brassica oleracea var. botrytis)

регистрирани препарати за растителна защита при Карфиол

регистрации срещу болести
регистрации срещу неприятели
Рапична пеперуда
акари
Бели пеперуди
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
галообразуващ зелев хоботник
Гамозначна нощенка
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева белокрилка
Зелева коренова въшка
зелева листна въшка
Зелева муха
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
зимна нощенка
ипсилонова нощенка
Колорадски бръмбар
Листни въшки
майски бръмбар
Малка полска нощенка
молци
нощенки
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
репна пеперуда
стоножки
телени червеи
трипси