Карфиол (Brassica oleracea var. botrytis)

регистрирани препарати за растителна защита при Карфиол

регистрации срещу болести
регистрации срещу неприятели
Рапична пеперуда
акари
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева белокрилка
зелева листна въшка
Зелева муха
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Листни въшки
Малка полска нощенка
молци
нощенки
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
трипси