Карфиол (Brassica oleracea var. botrytis)

Регистрирани препарати за растителна защита при Карфиол

Регистрации срещу болести
Регистрации срещу неприятели
Рапична пеперуда
Акари
Бели пеперуди
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Галообразуващ зелев хоботник
Гамозначна нощенка
Доматен миниращ молец
Дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Западна цвеклова бълха
Зелев молец
Зелева белокрилка
Зелева коренова въшка
Зелева листна въшка
Зелева муха
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Колорадски бръмбар
Листни въшки
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Молци
Нощенки
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Репна пеперуда
Стоножки
Телени червеи
Трипси