ДАНТОП 50 ВГ

Търговско наименование ДАНТОП 50 ВГ
Тип инсектицид
Активни вещества Клотианидин 500 г/кг
Производител Сумитомо кемикъл
Категория на употреба втора професионална

При третиране на култури отглеждани на открито да се прилага след цъфтеж на културите. (Регламент (ЕС) № 485/2013 от 24 май 2013 г.).

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ДАНТОП 50 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Зелева листна въшка 9.6 г/дка

Китайско зеле, кел-къдраво зеле - разсад в оранжерии

70 дни
Зелева белокрилка 9.6 г/дка

Китайско зеле, кел-къдраво зеле - разсад в оранжерии

70 дни
Зелева муха 9.6 г/дка

Китайско зеле, кел-къдраво зеле - разсад в оранжерии

70 дни
Зелева муха 9.6 г/дка

Алабаш - разсад в оранжерии

42 дни
Зелева белокрилка 9.6 г/дка

Алабаш - разсад в оранжерии

42 дни
Зелева листна въшка 9.6 г/дка

Алабаш - разсад в оранжерии

42 дни
Картофи Колорадски бръмбар 4 - 6 г/дка 7 дни
Круша Ябълково-живовлекова листна въшка 0.015 %

(15 г/дка)

14 дни
Круша Зелена ябълкова листна въшка 0.015 %

(15 г/дка)

14 дни
Ябълка Зелена ябълкова листна въшка 0.015 %

(15 г/дка)

14 дни
Ябълка Ябълково-живовлекова листна въшка 0.015 %

(15 г/дка)

14 дни
Праскова Прасковена листна въшка 0.008 - 0.012 %

(8 – 12 г/дка)

14 дни
Праскова Памукова листна въшка 0.008 - 0.012 %

(8 – 12 г/дка)

14 дни
Зеле Зелева белокрилка 9.6 г/дка

(бяло, червено, островърхо,савойско)-разсад в оранжерии

70 дни
Зеле Зелева муха 9.6 г/дка

(бяло, червено, островърхо,савойско)-разсад в оранжерии

70 дни
Зеле Зелева листна въшка 9.6 г/дка

(бяло, червено, островърхо,савойско)-разсад в оранжерии

70 дни
Карфиол Зелева белокрилка 9.6 г/дка

разсад в оранжерии

70 дни
Карфиол Зелева листна въшка 9.6 г/дка

разсад в оранжерии

70 дни
Карфиол Зелева муха 9.6 г/дка

разсад в оранжерии

70 дни
Броколи Зелева муха 9.6 г/дка

разсад в оранжерии

70 дни
Броколи Зелева белокрилка 9.6 г/дка

разсад в оранжерии

70 дни
Броколи Зелева листна въшка 9.6 г/дка

разсад в оранжерии

70 дни
Брюкселско зеле Зелева листна въшка 9.6 г/дка

разсад в оранжерии

90 дни
Брюкселско зеле Зелева муха 9.6 г/дка

разсад в оранжерии

90 дни
Брюкселско зеле Зелева белокрилка 9.6 г/дка

разсад в оранжерии

90 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.