ДАНТОП 50 ВГ

търговско наименование ДАНТОП 50 ВГ
тип инсектицид
Активни вещества клотианидин 500 г/кг
производител Сумитомо кемикъл
Категория на употреба втора професионална

При третиране на култури отглеждани на открито да се прилага след цъфтеж на културите. (Регламент (ЕС) № 485/2013 от 24 май 2013 г.).

Този препарат е вече в списъка със забранени за употреба в България препарати за растителна защита на агенция по безопасност на храните.

Стари регистрации на препарата ДАНТОП 50 ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
зелева листна въшка9.6 г/дка

Китайско зеле, кел-къдраво зеле - разсад в оранжерии

70 дни
Зелева белокрилка9.6 г/дка

Китайско зеле, кел-къдраво зеле - разсад в оранжерии

70 дни
Зелева муха9.6 г/дка

Китайско зеле, кел-къдраво зеле - разсад в оранжерии

70 дни
Зелева муха9.6 г/дка

Алабаш - разсад в оранжерии

42 дни
Зелева белокрилка9.6 г/дка

Алабаш - разсад в оранжерии

42 дни
зелева листна въшка9.6 г/дка

Алабаш - разсад в оранжерии

42 дни
КартофиКолорадски бръмбар4 - 6 г/дка7 дни
Крушаябълково-живовлекова листна въшка0.015 %

(15 г/дка)

14 дни
КрушаЗелена ябълкова листна въшка0.015 %

(15 г/дка)

14 дни
ЯбълкаЗелена ябълкова листна въшка0.015 %

(15 г/дка)

14 дни
Ябълкаябълково-живовлекова листна въшка0.015 %

(15 г/дка)

14 дни
ПрасковаПрасковена листна въшка0.008 - 0.012 %

(8 – 12 г/дка)

14 дни
ПрасковаПамукова листна въшка0.008 - 0.012 %

(8 – 12 г/дка)

14 дни
ЗелеЗелева белокрилка9.6 г/дка

(бяло, червено, островърхо,савойско)-разсад в оранжерии

70 дни
ЗелеЗелева муха9.6 г/дка

(бяло, червено, островърхо,савойско)-разсад в оранжерии

70 дни
Зелезелева листна въшка9.6 г/дка

(бяло, червено, островърхо,савойско)-разсад в оранжерии

70 дни
КарфиолЗелева белокрилка9.6 г/дка

разсад в оранжерии

70 дни
Карфиолзелева листна въшка9.6 г/дка

разсад в оранжерии

70 дни
КарфиолЗелева муха9.6 г/дка

разсад в оранжерии

70 дни
БроколиЗелева муха9.6 г/дка

разсад в оранжерии

70 дни
БроколиЗелева белокрилка9.6 г/дка

разсад в оранжерии

70 дни
Броколизелева листна въшка9.6 г/дка

разсад в оранжерии

70 дни
Брюкселско зелезелева листна въшка9.6 г/дка

разсад в оранжерии

90 дни
Брюкселско зелеЗелева муха9.6 г/дка

разсад в оранжерии

90 дни
Брюкселско зелеЗелева белокрилка9.6 г/дка

разсад в оранжерии

90 дни