Лимон (Citrus × limon)

регистрирани препарати за растителна защита при Лимон

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиЧИКАРА ДУО
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
житни и широколистни плевелиГАЛАКСИЯ СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
Широколистни плевелиЧИКАРА ДУО

регистрации срещу неприятели

акариОВИТЕКС
белокрилкиМЕТЕОР
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиОВИТЕКС
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
молциРАПАКС
Средиземноморска плодова мухаМЕТЕОР
цитрусова мухаДЕКА ЕК
цитрусова мухаДЕША ЕК
цитрусова мухаДЕНА ЕК
щитоносни въшкиДЕША ЕК
щитоносни въшкиДЕНА ЕК
щитоносни въшкиМЕТЕОР
щитоносни въшкиБРАИ
щитоносни въшкиМУЛИГАН
щитоносни въшкиДЕКА ЕК
щитоносни въшкиОВИТЕКС

регистрации срещу болести

АлтернарияБОРДО МИКС 20 ВП
АнтракнозаКОСАЙД 2000 ВГ
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
кафяво гниенеБОРДО МИКС 20 ВП
крастаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Листни петнаКОСАЙД 2000 ВГ
Сухо гниенеКОСАЙД 2000 ВГ
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВП
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВГ
Фитофторно гниенеКАТАНГА ЕКСПРЕС
Фитофторно гниенеМЕДЕЙРО 80 ВГ