Портокал (Citrus sinensis)

Регистрирани препарати за растителна защита при Портокал

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу неприятели
Phyllocnistis citrella
Акари
Белокрилки
Жълт паяжинообразуващ акар
Зелева дървеница
Листни въшки
Листоминиращи молци
Обикновен паяжинообразуващ акар
Петнистокрила дрозофила
Средиземноморска плодова муха
Цитрусов червен акар
Цитрусова муха
Щитоносни въшки