Портокал (Citrus sinensis)

регистрирани препарати за растителна защита при Портокал

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиЧИКАРА ДУО
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиГАЛАКСИЯ СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
Широколистни плевелиЧИКАРА ДУО

регистрации срещу неприятели

акариОВИТЕКС
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиОВИТЕКС
белокрилкиМЕТЕОР
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Средиземноморска плодова мухаНАТУРАЛИС
Средиземноморска плодова мухаМЕТЕОР
цитрусова мухаДЕКА ЕК
цитрусова мухаДЕША ЕК
цитрусова мухаДЕНА ЕК
щитоносни въшкиБРАИ
щитоносни въшкиМУЛИГАН
щитоносни въшкиОВИТЕКС
щитоносни въшкиДЕКА ЕК
щитоносни въшкиДЕША ЕК
щитоносни въшкиДЕНА ЕК
щитоносни въшкиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АлтернарияБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
кафяво гниенеБОРДО МИКС 20 ВП
крастаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВП
Фитофторно гниенеМЕДЕЙРО 80 ВГ
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВГ
Фитофторно гниенеКАТАНГА ЕКСПРЕС