Целина

Регистрирани препарати за растителна защита при Целина

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Многогодишни житни плевели
Регистрации срещу болести
Бактериоза
Бяло гниене
Листен пригор
Листни петна
Мана
Почвени патогени
Септориоза
Сиво гниене
Склеротийно увяхване
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Западна цвеклова бълха
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Морковена муха
Нощенки
Подземни нощенки
Телени червеи
Трипси