Целина

Регистрирани препарати за растителна защита при Целина

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Регистрации срещу болести
Fusarium spp
Pythium spp
Алтернария
Бактериоза
Брашнеста мана
Бяло гниене
Листен пригор
Листни петна
Мана
Почвени патогени
Септориоза
Сиво гниене
Склеротийно увяхване
Склеротиния
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Западна цвеклова бълха
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Майски бръмбар
Морковена муха
Нощенки
Подземни нощенки
Телени червеи
Трипси