СКАТО

Търговско наименование СКАТО
Тип инсектицид
Активни вещества Делтаметрин 25 г/л
Производител Исагро С.п.А.
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на СКАТО за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Домати Картофена листна въшка 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 60-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Домати Листни въшки 30 - 50 мл/дка

Внася се във фаза (BBCH 40)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 60-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Домати Памукова листна въшка 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 60-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Домати Памукова нощенка 30 - 50 мл/дка

Внася се в начало на цъфтеж- 30% от плодовете са с типичен цвят на зреене (BBCH 50-83)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 60-100 л/дка работен разтвор 
3 дни
Домати Прасковена листна въшка 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 60-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Патладжан Картофена листна въшка 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 60-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Патладжан Листни въшки 30 - 50 мл/дка

Внася се във фаза (BBCH 40)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 60-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Патладжан Памукова листна въшка 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 60-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Патладжан Памукова нощенка 30 - 50 мл/дка

Внася се в начало на цъфтеж- 30% от плодовете са с типичен цвят на зреене (BBCH 50-83)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 60-100 л/дка работен разтвор 
3 дни
Патладжан Прасковена листна въшка 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 60-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Маруля Египетска памукова нощенка 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля. Разтворен пети същински листобразувана е 80% от листната маса (BBCH 15-48)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Маруля Зелена прасковена листна въшка 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля. Разтворен пети същински листобразувана е 80% от листната маса (BBCH 15-48)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Маруля Листни въшки 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля. Разтворен пети същински листобразувана е 80% от листната маса (BBCH 15-48)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Маруля Малка полска нощенка 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля. Разтворен пети същински листобразувана е 80% от листната маса (BBCH 15-48)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Маруля Нощенки 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля. Разтворен пети същински листобразувана е 80% от листната маса (BBCH 15-48)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка работен разтвор
3 дни
Артишок Египетска памукова нощенка 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.Четвърти лист- загиване на листата (BBCH 14-49)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка работен разтвор
3 дни
Артишок Малка полска нощенка 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.Четвърти лист- загиване на листата (BBCH 14-49)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка работен разтвор
3 дни
Артишок Молци 30 - 50 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.Четвърти лист- загиване на листата (BBCH 14-49)

 • Брой мин/макс приложения – 1-3
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка работен разтвор
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.