Делтаметрин

Актуални и стари регистрации на активно вещество Делтаметрин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Артишок Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Египетска памукова нощенка ДЕЛТАГРИ СКАТО ДЕЛТАФАР
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Малка полска нощенка ДЕЛТАГРИ СКАТО ДЕЛТАФАР
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЛТАГРИ СКАТО ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТАФАР ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Тютюнев червей ДЕЦИС 100 ЕК
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Щитовки ДЕЦИС 100 ЕК
Аспержа Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бадем Бадемов семеяд ДЕЦИС 2,5 ЕК ДЕЦИС 100 ЕК
Зелена ябълкова листна въшка МЕТЕОР
Източен плодов червей МЕТЕОР
Калифорнийска щитоносна въшка МЕТЕОР
Кестенов молец ДЕЦИС 100 ЕК
Крушова листна бълха МЕТЕОР
Листни въшки ДЕЦИС 100 ЕК
Листороги бръмбари МЕТЕОР
Плодова корогризачка МЕТЕОР
Прасковен клонков молец МЕТЕОР
Прасковена листна въшка МЕТЕОР
Средиземноморска плодова муха МЕТЕОР
Трипси МЕТЕОР
Хоботници МЕТЕОР
Ябълков плодов червей МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълкова плодова оса МЕТЕОР
Бакла Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Броколи Бели пеперуди ДЕЦИС 100 ЕК
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР ГРИАЛ ИНФИС
Гамозначна нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС
Дървеници МЕТЕОР
Египетска памукова нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС
Зелев молец ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС
Зелева листна въшка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС
Зелева нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС
Зелена прасковена листна въшка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС
Зимна нощенка ГРИАЛ
Ипсилонова нощенка ГРИАЛ ИНФИС
Листни бълхи МЕТЕОР
Листни въшки МЕТЕОР
Молци МЕТЕОР
Мухи МЕТЕОР
Нощенки МЕТЕОР
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Памукова нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Репна пеперуда ГРИАЛ ИНФИС
Скакалци МЕТЕОР
Трипси МЕТЕОР
Царевичен стъблопробивач МЕТЕОР
Цикади МЕТЕОР
Брюкселско зеле Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници МЕТЕОР
Листни бълхи МЕТЕОР
Листни въшки МЕТЕОР
Молци МЕТЕОР
Мухи МЕТЕОР
Нощенки МЕТЕОР
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Скакалци МЕТЕОР
Трипси МЕТЕОР
Царевичен стъблопробивач МЕТЕОР
Цикади МЕТЕОР
Вишна Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Плодова корогризачка ДЕЦИС 100 ЕК
Прасковен клонков молец ДЕЦИС 100 ЕК
Прашеста сливова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Розена листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Сливов плодов червей ДЕЦИС 100 ЕК
Средиземноморска плодова муха ДЕЦИС 100 ЕК
Черешова муха ДЕЦИС 100 ЕК
Черна черешова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Грах Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Грахова листна въшка ДЕЦИС 2,5 ЕК
Грудков хоботник ДЕЦИС 100 ЕК
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена грахова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Тъмна грахова листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Черна бобова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Грейпфрут Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Средиземноморска плодова муха МЕТЕОР ДЕЛМУР ТРАП
Цитрусова муха ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Щитоносни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Декоративни растения Листни въшки ДЕЦИС 100 ЕК
Листозавивачки ДЕЦИС 100 ЕК
Оранжерийна белокрилка ДЕЦИС 100 ЕК
Тютюнев трипс ДЕЦИС 100 ЕК
Диня Гамозначна нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Голяма картофена въшка ГРИАЛ ИНФИС
Египетска памукова нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Зеленоивичеста листна въшка ДЕЛМУР
Листни въшки ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР
Малка полска нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Нощенки ДЕЦИС 100 ЕК
Памукова листна въшка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Памукова нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС ДЕЛМУР
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Домати Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Гамозначна нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Голяма картофена въшка ГРИАЛ ИНФИС
Голяма сливова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Доматен миниращ молец ДЕЦИС 2,5 ЕК ДЕЛМУР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Египетска памукова нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС ДЕЛМУР
Зимна нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Картофена листна въшка ДЕЛТАГРИ СКАТО ДЕЛМУР ДЕЛТАФАР
Колорадски бръмбар ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЛТАГРИ МЕТЕОР СКАТО ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТАФАР ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Малка полска нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС ДЕЛМУР
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР
Памукова листна въшка ДЕЛТАГРИ СКАТО ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС ДЕЛМУР ДЕЛТАФАР
Памукова нощенка ДЕЛТАГРИ СКАТО ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС ДЕЛМУР ДЕЛТАФАР
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Прасковена листна въшка ДЕЛТАГРИ СКАТО ДЕЛТАФАР
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Сребристо точкова нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Южна зелена миризливка ДЕЦИС 100 ЕК
Дюля Галици ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ДЕЛМУР
Зелена цитрусова листна въшка ДЕЛМУР
Зелена ябълкова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР
Източен плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Калифорнийска щитоносна въшка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Картофена листна въшка ДЕЛМУР
Кръвна въшка ДЕЛМУР
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листозавивачки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Майски бръмбар ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена крушова листна бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Памукова листна въшка ДЕЛМУР
Петнистокрила дрозофила ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодова корогризачка ДЕЦИС 100 ЕК
Плодови мухи ДЕЦИС ТРАП
Плодови оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Прасковен клонков молец ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Розена листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Сливов плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Средиземноморска плодова муха ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС ТРАП ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛМУР ДЕЛМУР ТРАП ДЕЛТИН
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цветопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Черна бобова листна въшка ДЕЛМУР
Ябълков плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛМУР ДЕЛТИН
Ябълкова листна бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълково-живовлекова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР
Ябълково-житна листна въшка ДЕЛМУР
Ечемик Вредна житна дървеница ДЕЦИС 2,5 ЕК
Галици ДЕЦИС 100 ЕК
Дървеници МЕТЕОР
Житна листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Западен коренов царевичен червей МЕТЕОР
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листоминиращи мухи ДЕЦИС 100 ЕК
Нощенки МЕТЕОР
Обикновен житен бегач ДЕЦИС 100 ЕК
Обикновена житна пиявица ДЕЦИС 2,5 ЕК
Овесена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Пшеничен трипс МЕТЕОР
Царевичен стъблопробивач МЕТЕОР
Захарно цвекло Западна цвеклова бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Зелев молец МЕТЕОР
Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Малка полска нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена цвеклова бълха МЕТЕОР
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Хоботник ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Хоботници МЕТЕОР
Цвеклов хоботник ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цвеклова муха ДЕЦИС 100 ЕК
Цвеклови бълхи ДЕЦИС 2,5 ЕК
Цвеклови щитовки ДЕЦИС 2,5 ЕК
Черна бобова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Зеле Бели пеперуди ДЕЦИС 100 ЕК
Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР ДИСАЙД
Гамозначна нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Египетска памукова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Зелев молец ДЕЦИС 100 ЕК
Зелева листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДИСАЙД ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Листни бълхи МЕТЕОР
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДИСАЙД ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Памукова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Зелен фасул Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Кайсия Aromia bungii МЕТЕОР
Галици ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Зелена ябълкова листна въшка МЕТЕОР
Източен плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Калифорнийска щитоносна въшка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Крушова листна бълха МЕТЕОР
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листороги бръмбари МЕТЕОР
Майски бръмбар ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Петнистокрила дрозофила ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодова корогризачка МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Плодови мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС ТРАП ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодови оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Прасковен клонков молец МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Прасковена листна въшка МЕТЕОР
Прашеста сливова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Розена листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Сливов плодов червей ДЕЦИС 100 ЕК
Средиземноморска плодова муха ДЕЦИС ТРАП МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР ТРАП
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Хоботници МЕТЕОР
Цветопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Черешова муха ДЕЦИС 100 ЕК
Черна черешова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълков плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Ябълкова плодова оса МЕТЕОР
Картофи Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР ИНФИС
Гамозначна нощенка ИНФИС
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Египетска памукова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС
Зелев молец ИНФИС
Зелева листна въшка ИНФИС
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ИНФИС ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ИНФИС
Ипсилонова нощенка ИНФИС
Колорадски бръмбар ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛМУР ДЕЛТИН
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Памукова нощенка ИНФИС
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Репна пеперуда ИНФИС
Скакалци МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Карфиол Бели пеперуди ДЕЦИС 100 ЕК
Бяла зелева пеперуда ГРИАЛ ДИСАЙД
Гамозначна нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК
Египетска памукова нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК
Зелев молец ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК
Зелева листна въшка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК
Зелева нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ДИСАЙД
Зелена прасковена листна въшка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК
Зимна нощенка ГРИАЛ
Ипсилонова нощенка ГРИАЛ
Листни въшки ДИСАЙД
Памукова нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Репна пеперуда ГРИАЛ
Кестен Бадемов семеяд ДЕЦИС 100 ЕК
Кестенов молец ДЕЦИС 100 ЕК
Листни въшки ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълков плодов червей ДЕЦИС 100 ЕК
Киви Средиземноморска плодова муха ДЕЛМУР ТРАП
Краставици Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зимна нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Ипсилонова нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛМУР ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛМУР ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР
Памукова листна въшка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Памукова нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС ДЕЛМУР
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Круша Галици ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ДЕЛМУР
Зелена цитрусова листна въшка ДЕЛМУР
Зелена ябълкова листна въшка МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР
Източен плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Калифорнийска щитоносна въшка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Картофена листна въшка ДЕЛМУР
Крушова листна бълха ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР
Кръвна въшка ДЕЛМУР
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листозавивачки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листороги бръмбари МЕТЕОР
Майски бръмбар ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Миниращи молци МЕТЕОР
Обикновена крушова листна бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Памукова листна въшка ДЕЛМУР
Петнистокрила дрозофила ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодова корогризачка МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Плодови мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС ТРАП ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодови оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Прасковен клонков молец МЕТЕОР
Прасковена листна въшка МЕТЕОР
Розена листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Средиземноморска плодова муха ДЕЦИС ТРАП МЕТЕОР ДЕЛМУР ДЕЛМУР ТРАП
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Хоботници МЕТЕОР
Цветопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Черна бобова листна въшка ДЕЛМУР
Ябълков плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛМУР ДЕЛТИН
Ябълкова листна бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълкова плодова оса МЕТЕОР
Ябълково-живовлекова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР
Ябълково-житна листна въшка ДЕЛМУР
Кръмно цвекло Западна цвеклова бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Малка полска нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Цвеклова муха ДЕЦИС 100 ЕК
Черна бобова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Лешник Бадемов семеяд ДЕЦИС 100 ЕК
Кестенов молец ДЕЦИС 100 ЕК
Листни въшки ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълков плодов червей ДЕЦИС 100 ЕК
Леща Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Памукова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Лимон Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Средиземноморска плодова муха МЕТЕОР ДЕЛМУР ТРАП
Цитрусова муха ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Щитоносни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Лоза Гроздови молци ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР
Еднопоясен гроздов молец ДЕЦИС 100 ЕК
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листозавивачки МЕТЕОР
Лозова пъстрянка ДЕЦИС 2,5 ЕК
Лозова цикада ДЕЦИС 100 ЕК
Лозови молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Огневки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Петнистокрила дрозофила ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодови мухи ДЕЦИС ТРАП
Средиземноморска плодова муха ДЕЦИС ТРАП
Царевичен стъблопробивач МЕТЕОР
Цигарджия ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Шарен гроздов молец ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР
Лук Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Тютюнев трипс ДЕЦИС 100 ЕК
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Люцерна Грахова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Детелинов хоботник ДЕЦИС 100 ЕК
Италиански скакалец ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Люцернов листов хоботник ДЕЦИС 100 ЕК
Нощенки МЕТЕОР
Педомерки МЕТЕОР
Скакалци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Магданоз Зелева нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Листни въшки ДЕЦИС 100 ЕК
Малка полска нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Сребристо точкова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Мандарина Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Средиземноморска плодова муха МЕТЕОР ДЕЛМУР ТРАП
Цитрусова муха ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Щитоносни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Маруля Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Египетска памукова нощенка ДЕЛТАГРИ СКАТО ДЕЛТАФАР
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ДЕЛТАГРИ СКАТО ДЕЛТАФАР
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЛТАГРИ МЕТЕОР СКАТО ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛМУР ДЕЛТАФАР ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Малка полска нощенка ДЕЛТАГРИ СКАТО ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛТАФАР
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЛТАГРИ МЕТЕОР СКАТО ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТАФАР ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР
Памукова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Сребристо точкова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Маслина Маслинов молец ГРИАЛ ИНФИС
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Щитоносни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Морков Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Мушмула Галици ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ДЕЛМУР
Зелена цитрусова листна въшка ДЕЛМУР
Зелена ябълкова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР
Източен плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Калифорнийска щитоносна въшка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Картофена листна въшка ДЕЛМУР
Кръвна въшка ДЕЛМУР
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листозавивачки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Майски бръмбар ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена крушова листна бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Памукова листна въшка ДЕЛМУР
Петнистокрила дрозофила ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодова корогризачка ДЕЦИС 100 ЕК
Плодови мухи ДЕЦИС ТРАП
Плодови оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Прасковен клонков молец ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Розена листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Сливов плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Средиземноморска плодова муха ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС ТРАП ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛМУР ДЕЛМУР ТРАП ДЕЛТИН
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цветопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Черна бобова листна въшка ДЕЛМУР
Ябълков плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛМУР ДЕЛТИН
Ябълкова листна бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълково-живовлекова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР
Ябълково-житна листна въшка ДЕЛМУР
Нахут Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Памукова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Овес Вредна житна дървеница ДЕЦИС 2,5 ЕК
Галици ДЕЦИС 100 ЕК
Житна листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Листни въшки ДЕЦИС 100 ЕК
Листоминиращи мухи ДЕЦИС 100 ЕК
Обикновен житен бегач ДЕЦИС 100 ЕК
Обикновена житна пиявица ДЕЦИС 2,5 ЕК
Овесена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Орех Бадемов семеяд ДЕЦИС 100 ЕК
Кестенов молец ДЕЦИС 100 ЕК
Листни въшки ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълков плодов червей ДЕЦИС 100 ЕК
Памук Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Памукова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Памукова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Розов червей ДЕЦИС 100 ЕК
Стъблени пробивачи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Тютюнева белокрилка ДЕЦИС 100 ЕК
Царевичен стъблопробивач МЕТЕОР
Цикади ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Патладжан Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Гамозначна нощенка ДЕЛМУР
Голяма картофена въшка ГРИАЛ ИНФИС
Голяма сливова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Доматен миниращ молец ДЕЛМУР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Египетска памукова нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС ДЕЛМУР
Зимна нощенка ДЕЛМУР
Картофена листна въшка ДЕЛТАГРИ СКАТО ДЕЛМУР ДЕЛТАФАР
Колорадски бръмбар ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЛТАГРИ МЕТЕОР СКАТО ДЕСИЖЪН ИНФИС ПОЛЕЦИ ДЕЛТАФАР ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Малка полска нощенка ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР
Памукова листна въшка ДЕЛТАГРИ СКАТО ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС ДЕЛМУР ДЕЛТАФАР
Памукова нощенка ДЕЛТАГРИ СКАТО ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС ДЕЛМУР ДЕЛТАФАР
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Прасковена листна въшка ДЕЛТАГРИ СКАТО ДЕЛТАФАР
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Сребристо точкова нощенка ДЕЛМУР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Южна зелена миризливка ДЕЦИС 100 ЕК
Пипер Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Голяма сливова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 2,5 ЕК ДЕЦИС 100 ЕК
Колорадски бръмбар МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Малка полска нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Памукова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Памукова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Южна зелена миризливка ДЕЦИС 100 ЕК
Портокал Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Средиземноморска плодова муха МЕТЕОР ДЕЛМУР ТРАП
Цитрусова муха ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Щитоносни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Праз Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Тютюнев трипс ДЕЦИС 100 ЕК
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Праскова Aromia bungii МЕТЕОР
Галици ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Зелена ябълкова листна въшка МЕТЕОР
Източен плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Калифорнийска щитоносна въшка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Крушова листна бълха МЕТЕОР
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листозавивачки ДЕЦИС 2,5 ЕК
Листороги бръмбари МЕТЕОР
Майски бръмбар ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Петнистокрила дрозофила ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодова корогризачка МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Плодови мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС ТРАП ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодови оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Прасковен клонков молец МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Прасковена листна въшка МЕТЕОР
Прашеста сливова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Розена листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Сливов плодов червей ДЕЦИС 100 ЕК
Средиземноморска плодова муха ДЕЦИС ТРАП МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР ТРАП
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Хоботници МЕТЕОР
Цветопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Черешова муха ДЕЦИС 100 ЕК
Черна черешова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълков плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Ябълкова плодова оса МЕТЕОР
Пшеница Вредна житна дървеница ДЕЦИС 2,5 ЕК
Галици ДЕЦИС 100 ЕК
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Житна листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Западен коренов царевичен червей МЕТЕОР
Зърнов молец ГРАНПРОТЕК
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листоминиращи мухи ДЕЦИС 100 ЕК
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновен житен бегач ДЕЦИС 100 ЕК
Обикновена житна пиявица ДЕЦИС 2,5 ЕК
Овесена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Пшеничен трипс МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач МЕТЕОР
Пъпеш Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Гамозначна нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Дървеници МЕТЕОР
Египетска памукова нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Зелена прасковена листна въшка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Зимна нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Ипсилонова нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Листни бълхи МЕТЕОР
Листни въшки МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР
Малка полска нощенка ГРИАЛ ДЕЛМУР
Молци МЕТЕОР
Мухи МЕТЕОР
Нощенки МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Памукова листна въшка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Памукова нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС ДЕЛМУР
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Подземни нощенки ДЕЛМУР
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Скакалци МЕТЕОР
Трипси МЕТЕОР
Царевичен стъблопробивач МЕТЕОР
Цикади МЕТЕОР
Рапица Дървеници МЕТЕОР
Зелев молец ДЕЦИС 100 ЕК
Земни бълхи МЕТЕОР
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листозавивачки МЕТЕОР
Нощенки МЕТЕОР
Рапичен стъблен скритохоботник ДЕЦИС 100 ЕК
Рапичен хоботник ДЕЦИС 100 ЕК
Рапичен цветояд ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Рапична листна оса ДЕЦИС 100 ЕК
Рапична стъблена бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Светлокрака зелева бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Хоботник ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Хоботници МЕТЕОР
Роза Агрилус ДЕЦИС 2,5 ЕК
Ръж Вредна житна дървеница ДЕЦИС 2,5 ЕК
Галици ДЕЦИС 100 ЕК
Житна листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Листни въшки ДЕЦИС 100 ЕК
Листоминиращи мухи ДЕЦИС 100 ЕК
Обикновен житен бегач ДЕЦИС 100 ЕК
Обикновена житна пиявица ДЕЦИС 2,5 ЕК
Овесена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Слива Aromia bungii МЕТЕОР
Галици ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Зелена ябълкова листна въшка МЕТЕОР
Източен плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Калифорнийска щитоносна въшка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Крушова листна бълха МЕТЕОР
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листозавивачки ДЕЦИС 2,5 ЕК
Листороги бръмбари МЕТЕОР
Майски бръмбар ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена сливова щитоносна въшка ДЕЦИС 2,5 ЕК
Петнистокрила дрозофила ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодова корогризачка МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Плодови мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС ТРАП ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодови оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Прасковен клонков молец МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Прасковена листна въшка МЕТЕОР
Прашеста сливова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Розена листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Сливов плодов червей ДЕЦИС 2,5 ЕК ДЕЦИС 100 ЕК
Средиземноморска плодова муха ДЕЦИС ТРАП МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР ТРАП
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Хоботници МЕТЕОР
Цветопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Черешова муха ДЕЦИС 100 ЕК
Черна сливова плодова оса ДЕЦИС 2,5 ЕК
Черна черешова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълков плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Ябълкова плодова оса МЕТЕОР
Соя Ванеса ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Земни бълхи МЕТЕОР
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листозавивачки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Рапичен цветояд МЕТЕОР
Хоботници МЕТЕОР
Спанак Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Малка полска нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Сребристо точкова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач МЕТЕОР
Цикади МЕТЕОР
Тиква Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници МЕТЕОР
Листни бълхи МЕТЕОР
Листни въшки МЕТЕОР
Молци МЕТЕОР
Мухи МЕТЕОР
Нощенки МЕТЕОР
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Скакалци МЕТЕОР
Трипси МЕТЕОР
Царевичен стъблопробивач МЕТЕОР
Цикади МЕТЕОР
Тиквичка Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Гамозначна нощенка ГРИАЛ ИНФИС
Дървеници МЕТЕОР
Египетска памукова нощенка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Зелена прасковена листна въшка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Листни бълхи МЕТЕОР
Листни въшки МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Молци МЕТЕОР
Мухи МЕТЕОР
Нощенки МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР
Памукова листна въшка ГРИАЛ ИНФИС ДЕЛМУР
Памукова нощенка ГРИАЛ ДЕЦИС 100 ЕК ИНФИС ДЕЛМУР
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Скакалци МЕТЕОР
Трипси МЕТЕОР
Царевичен стъблопробивач МЕТЕОР
Цикади МЕТЕОР
Топола Бяла върбова пеперуда ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Голям тополов сечко ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листороги бръмбари МЕТЕОР
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Малка тополова стъкленка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Тополов молец ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Тополов пъпкояд МЕТЕОР
Тополов хоботник ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Тритикале Вредна житна дървеница ДЕЦИС 2,5 ЕК
Галици ДЕЦИС 100 ЕК
Житна листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Листни въшки ДЕЦИС 100 ЕК
Листоминиращи мухи ДЕЦИС 100 ЕК
Обикновен житен бегач ДЕЦИС 100 ЕК
Обикновена житна пиявица ДЕЦИС 2,5 ЕК
Тютюн Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Оранжерийна белокрилка ДЕЦИС 2,5 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Тютюнев трипс ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Тютюнева бълха МЕТЕОР
Фасул Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Памукова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Фасулев зърнояд ДЕЦИС 2,5 ЕК
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР
Фъстък Бадемов семеяд ДЕЦИС 100 ЕК
Кестенов молец ДЕЦИС 100 ЕК
Листни въшки ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълков плодов червей ДЕЦИС 100 ЕК
Царевица Гамозначна нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Западен коренов царевичен червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Италиански скакалец ДЕЦИС 2,5 ЕК
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Малка полска нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Марокански скакалец ДЕЦИС 2,5 ЕК
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Овесена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Огневки ДЕЦИС 100 ЕК
Памукова нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Светлокрака зелева бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Сив царевичен хоботник ДЕЦИС 2,5 ЕК
Средиземноморски царевичен стъблопробивач ДЕЦИС 100 ЕК
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади ДЕЦИС 100 ЕК
Червено цвекло Западна цвеклова бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Малка полска нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Цвеклова муха ДЕЦИС 100 ЕК
Черна бобова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Череша Aromia bungii МЕТЕОР
Галици ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Зелена ябълкова листна въшка МЕТЕОР
Източен плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Калифорнийска щитоносна въшка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Крушова листна бълха МЕТЕОР
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листозавивачки ДЕЦИС 2,5 ЕК
Листороги бръмбари МЕТЕОР
Майски бръмбар ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Петнистокрила дрозофила ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодова корогризачка МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Плодови мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС ТРАП ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодови оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Прасковен клонков молец МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Прасковена листна въшка МЕТЕОР
Прашеста сливова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Розена листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Сливов плодов червей ДЕЦИС 100 ЕК
Средиземноморска плодова муха ДЕЦИС ТРАП МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР ТРАП
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Хоботници МЕТЕОР
Цветопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Черешова муха ДЕЦИС 2,5 ЕК ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЦИС ТРАП ЦЕРАЗИ
Черна черешова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълков плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Ябълкова плодова оса МЕТЕОР
Чесън Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници МЕТЕОР
Листни бълхи МЕТЕОР
Листни въшки МЕТЕОР
Молци МЕТЕОР
Мухи МЕТЕОР
Нощенки МЕТЕОР
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Подгризваща нощенка ДЕЦИС 100 ЕК
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Скакалци МЕТЕОР
Трипси МЕТЕОР
Тютюнев трипс ДЕЦИС 100 ЕК
Царевичен стъблопробивач МЕТЕОР
Цикади МЕТЕОР
Ябълка Галици ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ДЕЛМУР
Зелена цитрусова листна въшка ДЕЛМУР
Зелена ябълкова листна въшка ДЕЦИС 2,5 ЕК ДИКЛАЙН 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР
Източен плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Калифорнийска щитоносна въшка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Картофена листна въшка ДЕЛМУР
Крушова листна бълха МЕТЕОР
Кръвна въшка ДЕЛМУР
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листозавивачки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листоминиращи молци ДЕЦИС 2,5 ЕК
Листороги бръмбари МЕТЕОР
Майски бръмбар ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Миниращи молци МЕТЕОР
Обикновена крушова листна бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Памукова листна въшка ДЕЛМУР
Петнистокрила дрозофила ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодова корогризачка МЕТЕОР ДЕЦИС 100 ЕК
Плодови мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС ТРАП ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Плодови оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Прасковен клонков молец МЕТЕОР
Прасковена листна въшка МЕТЕОР
Розена листозавивачка ДЕЦИС 100 ЕК
Средиземноморска плодова муха ДЕЦИС ТРАП МЕТЕОР ДЕЛМУР ДЕЛМУР ТРАП
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Хоботници МЕТЕОР
Цветопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Черна бобова листна въшка ДЕЛМУР
Ябълков плодов червей ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕЦИС 2,5 ЕК ДИКЛАЙН 2,5 ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛМУР ДЕЛТИН
Ябълкова листна бълха ДЕЦИС 100 ЕК
Ябълкова плодова оса ДЕЦИС 2,5 ЕК МЕТЕОР
Ябълково-живовлекова листна въшка ДЕЦИС 100 ЕК ДЕЛМУР
Ябълково-житна листна въшка ДЕЛМУР
Ягода Белокрилки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Бяла зелева пеперуда МЕТЕОР
Дървеници ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелева нощенка ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Зелена прасковена листна въшка ГРИАЛ ИНФИС
Ипсилонова нощенка ГРИАЛ ИНФИС
Листни бълхи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листни въшки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ДЕЦИС 100 ЕК ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Листояди ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Молци ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Мухи ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Нощенки ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Обикновена житна пиявица МЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноска МЕТЕОР
Оранжерийна белокрилка МЕТЕОР
Памукова листна въшка ГРИАЛ ИНФИС
Петнистокрила дрозофила ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Растителноядни дървеници МЕТЕОР
Растителноядни оси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Скакалци МЕТЕОР
Трипси ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Царевичен стъблопробивач ДЕКА ЕК ДЕША ЕК ДЕНА ЕК МЕТЕОР ДЕСИЖЪН ПОЛЕЦИ ДЕЛТИН
Цикади МЕТЕОР