Рапица (Brassica napus)

Регистрирани препарати за растителна защита при Рапица

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернариоза
Алтернария
Бели листни петна
Брашнеста мана
Бяло гниене
Листни петна
Ризоктония
Склеротинийно гниене
Склеротиния
Склеротиния (Бяло гниене)
Сухо стъблено гниене
Фома
Фомоза
Цилиндроспориоза
Черни листни петна
Черни петна
Чернилка
Регистрации срещу неприятели
Бели пеперуди
Бръмбар
Галици
Дървеници
Западна цвеклова бълха
Зелев молец
Зелев стъблен скритохоботник
Зелева листна въшка
Зелева муха
Земни бълхи
Листни бълхи
Листни въшки
Листозавивачки
Майски бръмбар
Мухи
Мъхнат бръмбар
Нощенки
Подземни нощенки
Рапичен скритохоботник
Рапичен стъблен скритохоботник
Рапичен хоботник
Рапичен цветояд
Рапична листна оса
Рапична стъблена бълха
Самосевки от житни култури
Светлокрака зелева бълха
Сив червей
Телени червеи
Хоботник
Хоботници
Черен рапичен скритохоботник
Шушулков хоботник