Рапица (Brassica napus)

регистрирани препарати за растителна защита при Рапица

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиНЕРО ЕК
едногодишни житни плевелиБУТИЗАН МАКС
едногодишни житни плевелиПАНТЕРА 40 ЕК
едногодишни житни плевелиКОЛЗОР ТРИО ЕК
едногодишни житни плевелиБУТИЗАН S
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиСПРИНГБОК
едногодишни житни плевелиБУТИЗАН МАКС
едногодишни житни плевелиТЕРИДОКС 500 ЕК
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиКЛЕРАНДА
едногодишни житни плевелиПАНАРЕКС 40 ЕК
едногодишни житни плевелиБУТИЗАН 400 СК
едногодишни житни плевелиСТРАТОС УЛТРА
едногодишни житни плевелиЕЛЕКТРОН 500 СК
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиРАНГО 40 ЕК
едногодишни житни плевелиФОКУС УЛТРА
едногодишни житни плевелиДЕВРИНОЛ 4 Ф
едногодишни широколистни плевелиКАЛИФ МЕГА ЗК
едногодишни широколистни плевелиБРАСАН 540 ЕК
едногодишни широколистни плевелиСПРИНГБОК
едногодишни широколистни плевелиКЛЕРАВО
едногодишни широколистни плевелиКАЛИФ 480 ЕК
едногодишни широколистни плевелиМОДАОН 4 Ф
едногодишни широколистни плевелиБРАДЪР 500 СК
едногодишни широколистни плевелиКЛИОФАР 600 СЛ
едногодишни широколистни плевелиБУТИЗАН S
едногодишни широколистни плевелиЕЛЕКТРОН 500 СК
едногодишни широколистни плевелиСУЛТАН 500 СК
едногодишни широколистни плевелиБУТИЗАН МАКС
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиНЕРО ЕК
едногодишни широколистни плевелиБУТИЗАН МАКС
едногодишни широколистни плевелиКЛЕРАНДА
едногодишни широколистни плевелиБУТИЗАН 400 СК
едногодишни широколистни плевелиКОЛЗОР ТРИО ЕК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
Житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
Житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
Житни плевелиУИШ ТОП
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
Широколистни плевелиГАЛЕРА СУПЕР
Широколистни плевелиЛОНТРЕЛ 300 СЛ
Широколистни плевелиЛОНТРЕЛ 72 СГ
Широколистни плевелиТАНАРИС

регистрации срещу неприятели

Бели пеперудиЛАМДЕКС ЕКСТРА
галициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициМЕТЕОР
Зелев стъблен скритохоботникЦИПЕРТ 500 ЕК
Зелев стъблен скритохоботникЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Зелев стъблен скритохоботникЦИТРИН МАКС
Зелев стъблен скритохоботникПОЛИ 500 ЕК
зелева листна въшкаПРОТЕУС 110 ОД
земни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиДУКАТ 25 ЕК
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиПРОТЕУС 110 ОД
листозавивачкиМЕТЕОР
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
мухиЛАМДЕКС ЕКСТРА
мъхнат бръмбарПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
мъхнат бръмбарВАЗТАК НОВ 100 ЕК
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиМЕТЕОР
рапичен скритохоботникЦИПЕРФОР 100 ЕВ
рапичен скритохоботникЦИПЕРТ 500 ЕК
рапичен скритохоботникШЕРПА 100 ЕВ
рапичен скритохоботникЦИКЛОН 100 ЕВ
рапичен скритохоботникЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
рапичен скритохоботникПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
рапичен скритохоботникЦИТРИН МАКС
рапичен скритохоботникПОЛИ 500 ЕК
рапичен стъблен скритохоботникЦИПЕРТ 500 ЕК
рапичен стъблен скритохоботникМАВРИК 2 Ф
рапичен стъблен скритохоботникИМИДАН 50 ВГ
рапичен стъблен скритохоботникНУРЕЛЕ Д
рапичен стъблен скритохоботникХЛОРСИРИН 550 ЕК
рапичен стъблен скритохоботникЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
рапичен стъблен скритохоботникЦИТРИН МАКС
рапичен стъблен скритохоботникПРОТЕУС 110 ОД
рапичен стъблен скритохоботникСАНМБА
рапичен стъблен скритохоботникДАСКОР 440
рапичен стъблен скритохоботникДУКАТ 25 ЕК
рапичен стъблен скритохоботникМАГЕОС
рапичен стъблен скритохоботникПОЛИ 500 ЕК
рапичен стъблен скритохоботникНуреле М
рапичен стъблен скритохоботникПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
Рапичен цветоядДЕША ЕК
Рапичен цветоядНУРЕЛЕ Д
Рапичен цветоядЛАМДЕКС ЕКСТРА
Рапичен цветоядАВАНТ 150 ЕК
Рапичен цветоядЦИКЛОН 10 ЕК
Рапичен цветоядДЕНА ЕК
Рапичен цветоядХЛОРСИРИН 550 ЕК
Рапичен цветоядЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Рапичен цветоядПЛЕНУМ 50 ВГ
Рапичен цветоядБИСКАЯ 240 ОД
Рапичен цветоядМАГЕОС
Рапичен цветоядЦИТРИН МАКС
Рапичен цветоядСАНМБА
Рапичен цветоядМАВРИК 2 Ф
Рапичен цветоядПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
Рапичен цветоядДАСКОР 440
Рапичен цветоядСУМИЦИДИН 5 ЕК
Рапичен цветоядДУКАТ 25 ЕК
Рапичен цветоядЦАЙПЕР 10 ЕК
Рапичен цветоядПОЛИ 500 ЕК
Рапичен цветоядНуреле М
Рапичен цветоядЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Рапичен цветоядСУМИ АЛФА 5 ЕК
Рапичен цветоядКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
Рапичен цветоядШЕРПА 100 ЕВ
Рапичен цветоядПРОТЕУС 110 ОД
Рапичен цветоядМЕТЕОР
Рапичен цветоядЦИКЛОН 100 ЕВ
Рапичен цветоядШЕРПА 100 ЕК
Рапичен цветоядЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК
Рапичен цветоядЦИПЕРТ 500 ЕК
Рапичен цветоядАФИКАР 100 ЕК
Рапичен цветоядДЕКА ЕК
Рапичен цветоядЦИПЕРФОР 100 ЕК
Рапичен цветоядИМИДАН 50 ВГ
Рапичен цветоядДУРСБАН 4 ЕК
Рапичен цветоядВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Рапична листна осаДУКАТ 25 ЕК
Рапична листна осаПОЛИ 500 ЕК
Рапична листна осаКАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
Рапична листна осаЦИПЕРТ 500 ЕК
Рапична листна осаПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
Рапична листна осаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Рапична листна осаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Рапична листна осаЦИТРИН МАКС
Рапична стъблена бълхаСАНМБА
Рапична стъблена бълхаПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
Рапична стъблена бълхаПОЛИ 500 ЕК
Рапична стъблена бълхаЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Рапична стъблена бълхаДУКАТ 25 ЕК
Рапична стъблена бълхаЦИПЕРТ 500 ЕК
Рапична стъблена бълхаМАГЕОС
Рапична стъблена бълхаШЕРПА 100 ЕВ
Рапична стъблена бълхаЦИКЛОН 100 ЕВ
Рапична стъблена бълхаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Рапична стъблена бълхаЦИТРИН МАКС
Рапична стъблена бълхаНУРЕЛЕ Д
Рапична стъблена бълхаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Рапична стъблена бълхаМАВРИК 2 Ф
Рапична стъблена бълхаХЛОРСИРИН 550 ЕК
самосевки от житни културиШОГУН 100 ЕК
самосевки от житни културиАЖИЛ 100 ЕК
Светлокрака зелева бълхаНУРЕЛЕ Д
Светлокрака зелева бълхаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Светлокрака зелева бълхаСАНМБА
Сив червейЦИКЛОН 100 ЕВ
Сив червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Сив червейШЕРПА 100 ЕВ
хоботникДЕКА ЕК
хоботникДЕША ЕК
хоботникДЕНА ЕК
хоботнициМЕТЕОР
черен рапичен скритохоботникДУКАТ 25 ЕК
шушулков хоботникПРОТЕУС 110 ОД
шушулков хоботникДУКАТ 25 ЕК
шушулков хоботникМАГЕОС

регистрации срещу болести

АлтернариозаАЗАКА
АлтернариозаКАРИКС 240 СЛ
АлтернариозаПИКТОР СК
АлтернарияМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК
бели листни петнаПРОПУЛС 250 СЕ
Брашнеста манаКАРИКС 240 СЛ
Брашнеста манаКАРАМБА 60 ЕК
Брашнеста манаПРОПУЛС 250 СЕ
Листни петнаРИЗА 20 ЕК
Листни петнаКАРАМБА 60 ЕК
Склеротинийно гниенеДИФКОР 250 СК
Склеротинийно гниенеДИНАСТИ 25ЕВ
Склеротинийно гниенеОРИУС 25 ЕВ
Склеротинийно гниенеТЕБУМАКС 25 ЕВ
СклеротинияПРОЗАРО 250 ЕК
СклеротинияХОРИЗОНТ
СклеротинияБАУНТИ СК
СклеротинияПИКТОР СК
СклеротинияФОЛИКУР 250 ЕВ
СклеротинияКОНТАНС ВГ
Склеротиния (Бяло гниене)АЗАКА
Склеротиния (Бяло гниене)АМИСТАР 25 СК
Склеротиния (Бяло гниене)АМИСТАР ГОЛД
Склеротиния (Бяло гниене)АКАНТО 250 СК
Склеротиния (Бяло гниене)МИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК
Склеротиния (Бяло гниене)ПРОПУЛС 250 СЕ
Склеротиния (Бяло гниене)ОРТИВА
Склеротиния (Бяло гниене)КАРИКС 240 СЛ
Склеротиния (Бяло гниене)КАРАМБА 60 ЕК
Склеротиния (Бяло гниене)АКАПЕЛА 250 СК
Склеротиния (Бяло гниене)РИЗА 20 ЕК
Склеротиния (Бяло гниене)ПРИОРИ
Сухо стъблено гниенеОРИУС 25 ЕВ
Сухо стъблено гниенеКАРАМБА 60 ЕК
Сухо стъблено гниенеРИЗА 20 ЕК
Сухо стъблено гниенеТЕБУМАКС 25 ЕВ
Сухо стъблено гниенеМИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК
Сухо стъблено гниенеАМИСТАР ГОЛД
Сухо стъблено гниенеДИНАСТИ 25ЕВ
Сухо стъблено гниенеТИЛМОР 240 ЕК
Сухо стъблено гниенеДИФКОР 250 СК
Сухо стъблено гниенеПРОПУЛС 250 СЕ
фомаПИКТОР СК
фомаФОЛИКУР 250 ЕВ
фомаХОРИЗОНТ
фомаКАРИКС 240 СЛ
фомозаТОПРЕКС 375 СК
фомозаТОПРЕКС 375 СК
цилиндроспориозаПРОПУЛС 250 СЕ
цилиндроспориозаКАРИКС 240 СЛ
цилиндроспориозаПРОЗАРО 250 ЕК
цилиндроспориозаБАУНТИ СК
черни петнаБАУНТИ СК
чернилкаПРОПУЛС 250 СЕ
чернилкаДИФКОР 250 СК
чернилкаРИЗА 20 ЕК
чернилкаКАРАМБА 60 ЕК