НЕРО ЕК

търговско наименование НЕРО ЕК
тип хербицид
Активни вещества кломазон 24 г/л
петоксамид 400 г/л
производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата НЕРО ЕК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Рапицаедногодишни житни плевели300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-09 След сеитба преди поникване на културата Приложение до 5 дни след сеитба.

Рапицаедногодишни широколистни плевели300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-09 След сеитба преди поникване на културата Приложение до 5 дни след сеитба.