СПРИНГБОК

Търговско наименование СПРИНГБОК
Тип хербицид
Активни вещества Метазахлор 200 г/л
Диметенамид - П 200 г/л
Производител BASF
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на СПРИНГБОК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Едногодишни житни плевели 250 мл/дка

Включва и самосевки от житни култури.

Еднократно приложение във фенофази BBCH 00-09 (сухо семе – показване на котиледоните на почвената повърхност) или във фенофази BBCH 10-18 (напълно оформени котиледони - 9 листа оформени)

На една и съща площ еднократно третиране на 2 години.

70 дни
Рапица Едногодишни широколистни плевели 250 мл/дка

Включва и самосевки от житни култури.

Еднократно приложение във фенофази BBCH 00-09 (сухо семе – показване на котиледоните на почвената повърхност) или във фенофази BBCH 10-18 (напълно оформени котиледони - 9 листа оформени)

На една и съща площ еднократно третиране на 2 години.

70 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.