БУТИЗАН 400 СК

търговско наименование БУТИЗАН 400 СК
тип хербицид
Активни вещества метазахлор 400 г/л
производител BASF
Категория на употреба първа професионална

Регистрации на препарата БУТИЗАН 400 СК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Рапицаедногодишни широколистни плевели250 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно до 2 лист на плевелите.
Да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни
Рапицаедногодишни житни плевели250 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно до 2 лист на плевелите.
Да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни
Зелеедногодишни житни плевели250 мл/дка

Внася се след разсаждане на зелето до 2 лист на плевелите.
Зелев разсад (лехи) - внася се след сеитба, преди поникване.

Да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни
Зелеедногодишни широколистни плевели250 мл/дка

Внася се след разсаждане на зелето до 2 лист на плевелите.
Зелев разсад (лехи) - внася се след сеитба, преди поникване.

Да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни