БУТИЗАН S

Търговско наименование БУТИЗАН S
Тип хербицид
Активни вещества Метазахлор 500 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на БУТИЗАН S за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Фуражна рапица

     Внася се след сеитба, преди поникване на културата.

Забележка: Да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ!

70 дни
Рапица Едногодишни житни плевели 200 мл/дка

Фуражна рапица

     Внася се след сеитба, преди поникване на културата.

Забележка: Да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ!

70 дни
Зеле Едногодишни житни плевели 200 мл/дка

   Внася се 8-10 дни след разсаждане.

Забележка: Да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ!

70 дни
Зеле Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

     Внася се 8-10 дни след разсаждане.

Забележка: Да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ!

70 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.