БУТИЗАН S

търговско наименование БУТИЗАН S
тип хербицид
Активни вещества диметахлор 500 г/л
производител BASF
Категория на употреба първа професионална

Регистрации на препарата БУТИЗАН S за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Рапицаедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Фуражна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата.

Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни
Рапицаедногодишни житни плевели200 мл/дка

Фуражна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата.

Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни
Тютюнедногодишни житни плевели150 мл/дка

Внася се след вкореняване на растенията.

Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни
Тютюнедногодишни широколистни плевели150 мл/дка

Внася се след вкореняване на растенията.

Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни
Зелеедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се 8-10 дни след разсаждане..

Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни
Зелеедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се 8-10 дни след разсаждане..

Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни
Празедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Внася се фаза 2-4 лист на плевелите.

Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни
Празедногодишни житни плевели200 мл/дка

Внася се фаза 2-4 лист на плевелите.

Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни