Метазахлор

Препарати съдържащи само Метазахлор

Препарати съдържащи Метазахлор и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Метазахлор и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Зеле Едногодишни житни плевели БУТИЗАН 400 СК
Едногодишни широколистни плевели БУТИЗАН 400 СК
Рапица Едногодишни житни плевели БУТИЗАН 400 СК
Едногодишни широколистни плевели СУЛТАН 500 СК БРАДЪР 500 СК БУТИЗАН 400 СК