Метазахлор

Препарати съдържащи само Метазахлор

Препарати съдържащи Метазахлор и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Метазахлор и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Зеле Едногодишни житни плевели БУТИЗАН 400 СК БУТИЗАН S
Едногодишни широколистни плевели БУТИЗАН 400 СК БУТИЗАН S
Рапица Едногодишни житни плевели БУТИЗАН 400 СК БУТИЗАН S
Едногодишни широколистни плевели СУЛТАН 500 СК БРАДЪР 500 СК БУТИЗАН 400 СК БУТИЗАН S