БРАДЪР 500 СК

Търговско наименование БРАДЪР 500 СК
Тип хербицид
Активни вещества Метазахлор 500 г/л
Производител Мактешим Аган Агро
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на БРАДЪР 500 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване на културата.
Да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

70 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.