КОЛЗОР ТРИО ЕК

Търговско наименование КОЛЗОР ТРИО ЕК
Тип хербицид
Активни вещества Кломазон 30 г/л
Диметахлор 187.5 г/л
Напропамид 187.5 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КОЛЗОР ТРИО ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Едногодишни житни плевели 400 мл/дка

     Внася се във фаза BBCH 00-09 (след сеитба – поникване: показване на котиледоните на почвената повърхност).

Да не се прилага този продукт и всички други продукти, съдържащи диметахлор, кломазон и напропамид повече от веднъж на 3 години на една и съща площ!

Рапица Едногодишни широколистни плевели 400 мл/дка

     Внася се във фаза BBCH 00-09 (след сеитба – поникване: показване на котиледоните на почвената повърхност).

Да не се прилага този продукт и всички други продукти, съдържащи диметахлор, кломазон и напропамид повече от веднъж на 3 години на една и съща площ!

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.