КОЛЗОР ТРИО ЕК

търговско наименование КОЛЗОР ТРИО ЕК
тип хербицид
Активни вещества кломазон 30 г/л
диметахлор 187.5 г/л
напропамид 187.5 г/л
производител Синжента
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата КОЛЗОР ТРИО ЕК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Рапицаедногодишни житни плевели400 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 00-09 (след сеитба – поникване: показване на котиледоните на почвената повърхност)
* да не се прилага този продукт и всички други продукти, съдържащи диметахлор, кломазон и напропамид повече от веднъж на 3 години на една и съща площ.

Рапицаедногодишни широколистни плевели400 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 00-09 (след сеитба – поникване: показване на котиледоните на почвената повърхност)
* да не се прилага този продукт и всички други продукти, съдържащи диметахлор, кломазон и напропамид повече от веднъж на 3 години на една и съща площ.