ТЕРИДОКС 500 ЕК

Търговско наименование ТЕРИДОКС 500 ЕК
Тип хербицид
Активни вещества Диметахлор 500 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТЕРИДОКС 500 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Контролира и някои житни плевели.

Внася се във фаза Преди и до поникване ВВСН 00-14 (сухо семе-растежа продължава до разтворен четвърти лист) есен Брой мин/макс приложения - 1 път на 3 години

Вода л/дка мин/макс - 8-40 л/дка

Разрешава се употребата в максимално допустимо количество от 100 г а.в. /дка единствено за всяка трета година за една и съща обработваема площ. При евентуален провал на културата могат да бъдат засявани единствено рапица или зърнени култури съгласно резултатите от проведените изследвания с последващи култури.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.