ПРОЗАРО 250 ЕК

Търговско наименование ПРОЗАРО 250 ЕК
Тип фунгицид
Активни вещества Протиоконазол 125 г/л
Тебуконазол 125 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРОЗАРО 250 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 100 мл/дка 35 дни
Пшеница Листни петна 100 мл/дка 35 дни
Пшеница Фузариоза по класа 100 мл/дка 35 дни
Пшеница Кафява ръжда 100 мл/дка 35 дни
Пшеница Жълта Ръжда 100 мл/дка 35 дни
Пшеница Базично гниене 100 мл/дка 35 дни
Ечемик Брашнеста мана 100 мл/дка 35 дни
Ечемик Кафява ръжда 100 мл/дка 35 дни
Ечемик Жълта Ръжда 100 мл/дка 35 дни
Ечемик Фузариоза 100 мл/дка 35 дни
Ечемик Мрежести петна 100 мл/дка 35 дни
Ечемик Листен пригор 100 мл/дка 35 дни
Ръж Кафява ръжда 100 мл/дка 35 дни
Ръж Листен пригор 100 мл/дка 35 дни
Ръж Фузариоза по класа 100 мл/дка 35 дни
Тритикале Брашнеста мана 100 мл/дка 35 дни
Тритикале Фузариоза по класа 100 мл/дка 35 дни
Тритикале Листни петна 100 мл/дка 35 дни
Овес Фузариоза по класа 100 мл/дка 35 дни
Овес Брашнеста мана 100 мл/дка 35 дни
Овес Листни петна 100 мл/дка 35 дни
Овес Коронеста ръжда 100 мл/дка 35 дни
Рапица Цилиндроспориоза 100 мл/дка 56 дни
Рапица Склеротиния 100 мл/дка 56 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.