ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ

Търговско наименование ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ
Тип инсектицид
Активни вещества Хлорпирифос етил 250 г/л
Бета - цифлутрин 12 г/л
Производител Мактешим Аган Агро
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Вредна житна дървеница 50 мл/дка

срешу ларви

56 дни
Пшеница Овесена листна въшка 75 мл/дка 56 дни
Пшеница Обикновена житна пиявица 75 мл/дка

срещу ларви

56 дни
Рапица Рапичен стъблен скритохоботник 60 мл/дка 40 дни
Рапица Рапичен скритохоботник 60 мл/дка 40 дни
Рапица Мъхнат бръмбар 75 мл/дка 40 дни
Рапица Рапичен цветояд 70 мл/дка 40 дни
Рапица Рапична стъблена бълха 60 мл/дка 40 дни
Рапица Рапична листна оса 60 мл/дка 40 дни
Царевица Царевичен стъблопробивач 100 мл/дка

срешу гъсеница

45 дни
Царевица Западен коренов царевичен червей 100 мл/дка

срешу възрастно

45 дни
Царевица Памукова нощенка 100 мл/дка

срешу гъсеница

45 дни
Царевица Памукова нощенка 100 мл/дка

срешу гъсеница

45 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.