БУТЕО СТАРТ

Търговско наименование БУТЕО СТАРТ
Тип инсектицид
Активни вещества Флупирадифурон 480 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на БУТЕО СТАРТ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Земни бълхи 6.25 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс - 12 – 25 мл/1 кг семена
  • Доза - 10,42 мл продукт/1 кг семена (6,25 мл продукт/дка)
Рапица Рапична стъблена бълха 6.25 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс - 12 – 25 мл/1 кг семена
  • Доза - 10,42 мл продукт/1 кг семена (6,25 мл продукт/дка)
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.