флупирадифурон

препарати съдържащи само флупирадифурон

препарати съдържащи флупирадифурон и други активни вещества

    няма регистрирани такива