СИВАНТО ПРАЙМ

Търговско наименование СИВАНТО ПРАЙМ
Тип инсектицид
Активни вещества Флупирадифурон 200 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на СИВАНТО ПРАЙМ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
63 мл/дка

Листни зеленчуци, зелеви от сем. Кръстоцветни (Brassicacea)- без салата, ескариол, свежи подправки Срещу Листна въшка по салата (Nasonovia ribisnigri); картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani); прасковена листна въшка (Myzus persicae); голяма тъмнокафява въшка (Uroleucon sonchi); грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisum) - ВВСН 41-49 (образувана 10% от листната масаформирана цялата листна маса) 

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка 
3 дни
Лоза Лозова цикада 20 - 30 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 57-81 (съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-начало на узряване)

 • Доза 20 мл/дка при формировка 80 см
 • Доза 25 мл/дка при формировка 100 см
 • Доза 30 мл/дка при формировка 120 см
 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка
14 дни
Лоза Лозова цикада 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 57-81 (съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-начало на узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка
14 дни
Лоза Цикади 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 57-81 (съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-начало на узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка
14 дни
Домати Зелена прасковена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Домати Картофена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Домати Памукова листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Домати Картофена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Домати Прасковена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Домати Оранжерийна белокрилка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Домати Памукова листна въшка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Домати Тютюнева белокрилка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Тютюн Прасковена листна въшка 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-всички листа са узрели)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка 
Тютюн Тютюнева листна въшка 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-всички листа са узрели)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка 
Круша Зелена цитрусова листна въшка 90 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-79 („миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
 • Височина на короната до 3 м
 • Доза - 30 мл/дка за метър височина короната работен разтвор - 50 л/дка за метър височина на короната. При спазване Закона за пчеларството
14 дни
Круша Зелена ябълкова листна въшка 90 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-79 („миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
 • Височина на короната до 3 м
 • Доза - 30 мл/дка за метър височина короната работен разтвор - 50 л/дка за метър височина на короната. При спазване Закона за пчеларството
14 дни
Круша Памукова листна въшка 90 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-79 („миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
 • Височина на короната до 3 м
 • Доза - 30 мл/дка за метър височина короната работен разтвор - 50 л/дка за метър височина на короната. При спазване Закона за пчеларството
14 дни
Круша Червеногаловата ябълкова листна въшка 90 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-79 („миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
 • Височина на короната до 3 м
 • Доза - 30 мл/дка за метър височина короната работен разтвор - 50 л/дка за метър височина на короната. При спазване Закона за пчеларството
14 дни
Ябълка Зелена цитрусова листна въшка 90 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-79 („миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
 • Височина на короната до 3 м
 • Доза - 30 мл/дка за метър височина короната работен разтвор - 50 л/дка за метър височина на короната. При спазване Закона за пчеларството
14 дни
Ябълка Зелена ябълкова листна въшка 90 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-79 („миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
 • Височина на короната до 3 м
 • Доза - 30 мл/дка за метър височина короната работен разтвор - 50 л/дка за метър височина на короната. При спазване Закона за пчеларството
14 дни
Ябълка Червеногаловата ябълкова листна въшка 90 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-79 („миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
 • Височина на короната до 3 м
 • Доза - 30 мл/дка за метър височина короната работен разтвор - 50 л/дка за метър височина на короната. При спазване Закона за пчеларството
14 дни
Ябълка Ябълково-живовлекова листна въшка 90 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-79 („миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
 • Височина на короната до 3 м
 • Доза - 30 мл/дка за метър височина короната работен разтвор - 50 л/дка за метър височина на короната. При спазване Закона за пчеларството
14 дни
Краставици Картофена листна въшка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Краставици Памукова листна въшка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Краставици Прасковена листна въшка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Краставици Картофена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Краставици Прасковена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Краставици Оранжерийна белокрилка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Краставици Памукова листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Краставици Тютюнева белокрилка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Пипер Зелена прасковена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Пипер Картофена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Пипер Памукова листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Пипер Картофена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Пипер Прасковена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Пипер Оранжерийна белокрилка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Пипер Памукова листна въшка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Пипер Тютюнева белокрилка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Патладжан Зелена прасковена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Патладжан Картофена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Патладжан Памукова листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Патладжан Картофена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Патладжан Прасковена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Патладжан Оранжерийна белокрилка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Патладжан Памукова листна въшка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Патладжан Тютюнева белокрилка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Диня Картофена листна въшка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Диня Памукова листна въшка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Диня Прасковена листна въшка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Диня Картофена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Диня Прасковена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Диня Оранжерийна белокрилка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Диня Памукова листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Диня Тютюнева белокрилка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Ягода Оранжерийна белокрилка 62.5 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 (пети лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка
3 дни
Ягода Зелена розена листна въшка 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 (пети лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка
3 дни
Ягода Картофена листна въшка 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 (пети лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка
3 дни
Ягода Бяла ягодова листна въшка 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 (пети лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка
3 дни
Малина Малка малинова листна въшка 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 (разтворен пети лист-напълно узрели първи плодове) 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка
3 дни
Малина Памукова листна въшка 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 (разтворен пети лист-напълно узрели първи плодове) 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка
3 дни
Тиквичка Картофена листна въшка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Тиквичка Памукова листна въшка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Тиквичка Прасковена листна въшка 56 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
3 дни
Тиквичка Картофена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Тиквичка Прасковена листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Тиквичка Оранжерийна белокрилка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Тиквичка Памукова листна въшка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Тиквичка Тютюнева белокрилка 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 10
 • Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка
 • Максимална височина на културата 2 м
3 дни
Декоративни растения Зелена розена листна въшка 50 - 75 мл/дка

Декоративни растения и украсни видове

Внася се от ВВСН 11 

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията мин/макс - 7
 • Вода л/дка мин/макс –50 – 100 л/дка
3 дни
Декоративни растения Картофена листна въшка 50 - 75 мл/дка

Декоративни растения и украсни видове

Внася се от ВВСН 11 

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията мин/макс - 7
 • Вода л/дка мин/макс –50 – 100 л/дка
3 дни
Декоративни растения Малка сливова листна въшка 50 - 75 мл/дка

Декоративни растения и украсни видове

Внася се от ВВСН 11 

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията мин/макс - 7
 • Вода л/дка мин/макс –50 – 100 л/дка
3 дни
Декоративни растения Прасковена листна въшка 50 - 75 мл/дка

Декоративни растения и украсни видове

Внася се от ВВСН 11 

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията мин/макс - 7
 • Вода л/дка мин/макс –50 – 100 л/дка
3 дни
Декоративни растения Черна бобова листна въшка 50 - 75 мл/дка

Декоративни растения и украсни видове

Внася се от ВВСН 11 

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията мин/макс - 7
 • Вода л/дка мин/макс –50 – 100 л/дка
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.