БЕЛКАР

Търговско наименование БЕЛКАР
Тип хербицид
Активни вещества Пиклорам 48 г/л
Халауксифен метил 10 г/л
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на БЕЛКАР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Широколистни плевели 25 мл/дка

Внасят се във фаза:

1) BBCH 12-30 (разтворен втори лист – начало на израстване на стъблото: има междувъзлия )
2) BBCH 16-30 (разтворен шести лист – начало на нарастване на стъблото: има междувъзлия)

  • Брой мин/макс приложения – 2
  • Интервал между приложенията – 1 дни
  • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
Рапица Широколистни плевели 50 мл/дка

Внасят се във фаза:

Внасят се във фаза BBCH 16-30 (разтворен шести лист – начало на нарастване на стъблото: има междувъзлия).

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.