ПИКТОР СК

Търговско наименование ПИКТОР СК
Тип фунгицид
Активни вещества Боскалид 200 г/л
Димоксистробин 200 г/л
Производител BASF
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПИКТОР СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Фома 50 мл/дка

Внася се във фаза „розетка” (BBCH 13-14) 

28 дни
Рапица Склеротиния 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 61-67 (20% от цветовете на главния цетонос отворении - Прецъфтяване: по-голяма част от венчелистчетата окапали).

28 дни
Рапица Алтернариоза 50 мл/дка 28 дни
Слънчоглед Алтернария 30 - 50 мл/дка

Внася се от фаза BBCH 51 (Поява на цветен бутон между най-горните листа) до фаза BBCH 61 (Начало на цъф-тежа: езичестите цветове се удъл-жават; тръбестите цветове, заемащи външната третина на цветното легло, се виждат)

Максимален брой третирания за сезон – 2

56 дни
Слънчоглед Фома 40 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 19-65 (Девет и повече листа – пълен цъфтеж )

Първо третиране от фаза начало на цъфтеж до фаза тръбестите цветове във външната третина на питата са цъфнали (ВВСН 61-63), второ третиране във фаза пълен цъфтеж до фаза цъфтежа преминава (ВВСН 64-66) Максимален брой третирания за сезон – 2

30 дни
Слънчоглед Склеротиния 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 19-65 (Девет и повече листа – пълен цъфтеж )

Първо третиране от фаза начало на цъфтеж до фаза тръбестите цветове във външната третина на питата са цъфнали (ВВСН 61-63), второ третиране във фаза пълен цъфтеж до фаза цъфтежа преминава (ВВСН 64-66)
Максимален брой третирания за сезон – 2

30 дни
Слънчоглед Фомопсис (сиви петна) 50 мл/дка

Първо теретиране шести осми лист на културата (ВВСН 16-18), второ третирне начало на бутонизация до фаза бутона е ясно отделен от най-горните листа (ВВСН 51-57)

30 дни
Слънчоглед Сиво гниене 50 мл/дка

Първо третиране във фаза начало на цъфтеж до фаза тръбестите цветове във външната третина на питата са цъфнали (ВВСН 61-63), второ третиране от фаза пълен цъфтеж до фаза цъфтежа преминава (ВВСН 64-66) 

30 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.