БАУНТИ СК

Търговско наименование БАУНТИ СК
Тип фунгицид
Активни вещества Тебуконазол 430 г/л
Производител Албоу ТКИ
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

Да се спазва закона за пчеларството

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на БАУНТИ СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми.
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Пшеница Жълта Ръжда 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми.
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Пшеница Кафява ръжда 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми.
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Пшеница Септориоза 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми.
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Пшеница Фузариоза по класа 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми.
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Ечемик Брашнеста мана 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Ечемик Жълта Ръжда 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Ечемик Кафява ръжда 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Ечемик Ленточна болест 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Ечемик Листен пригор 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Ръж Кафява ръжда 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Ръж Листен пригор 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Тритикале Кафява ръжда 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Тритикале Септориоза 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Овес Коронеста ръжда 60 мл/дка

Внася се при поява на първи симптоми
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-60 л/дка

35 дни
Рапица Склеротиния 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 57-59 (видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени - отворени първите цветове).
Брой мин/макс приложения – 2
Вода л/дка – 20-60 л/дка

Да се спазва закона за пчеларството!

63 дни
Рапица Цилиндроспориоза 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 57-59 (видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени - отворени първите цветове).
Брой мин/макс приложения – 2
Вода л/дка – 20-60 л/дка

Да се спазва закона за пчеларството!

63 дни
Рапица Черни петна 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 57-59 (видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени - отворени първите цветове).
Брой мин/макс приложения – 2
Вода л/дка – 20-60 л/дка

Да се спазва закона за пчеларството!

63 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.