АКАПЕЛА ПЛЮС

Търговско наименование АКАПЕЛА ПЛЮС
Тип фунгицид
Активни вещества Пикоксистробин 200 г/л
Ципроконазол 80 г/л
Производител ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на АКАПЕЛА ПЛЮС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 50 - 75 мл/дка 35 дни
Пшеница Петносване по класа 50 - 75 мл/дка 35 дни
Пшеница Жълта Ръжда 50 - 75 мл/дка 35 дни
Пшеница Кафява ръжда 50 - 75 мл/дка 35 дни
Пшеница Жълто-кафяви петна 50 - 75 мл/дка 35 дни
Пшеница Ранен листен пригор 50 - 75 мл/дка 35 дни
Пшеница Листен пригор 50 - 75 мл/дка 35 дни
Ечемик Брашнеста мана 50 - 75 мл/дка 35 дни
Ечемик Листна ръжда 50 - 75 мл/дка 35 дни
Ечемик Мрежести петна 50 - 75 мл/дка 35 дни
Ечемик Листен пригор 50 - 75 мл/дка 35 дни
Ечемик Листни петна 50 - 75 мл/дка 35 дни
Ръж Брашнеста мана 50 - 75 мл/дка 35 дни
Ръж Петносване по класа 50 - 75 мл/дка 35 дни
Ръж Жълта Ръжда 50 - 75 мл/дка 35 дни
Ръж Кафява ръжда 50 - 75 мл/дка 35 дни
Ръж Жълто-кафяви петна 50 - 75 мл/дка 35 дни
Ръж Ранен листен пригор 50 - 75 мл/дка 35 дни
Ръж Листен пригор 50 - 75 мл/дка 35 дни
Тритикале Брашнеста мана 50 - 75 мл/дка 35 дни
Тритикале Петносване по класа 50 - 75 мл/дка 35 дни
Тритикале Жълта Ръжда 50 - 75 мл/дка 35 дни
Тритикале Кафява ръжда 50 - 75 мл/дка 35 дни
Тритикале Жълто-кафяви петна 50 - 75 мл/дка 35 дни
Тритикале Ранен листен пригор 50 - 75 мл/дка 35 дни
Тритикале Листен пригор 50 - 75 мл/дка 35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.