Пикоксистробин

Препарати съдържащи само Пикоксистробин

Препарати съдържащи Пикоксистробин и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пикоксистробин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Брашнеста мана АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Листен пригор АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Листна ръжда АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Мрежести петна АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Овес Листна ръжда АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Пшеница Брашнеста мана АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Жълта Ръжда АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Кафява ръжда АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Петносване по класа АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Ранен листен пригор АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Ризоктония АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Рапица Склеротиния (Бяло гниене) АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Ръж Кафява ръжда АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Листен пригор АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Тритикале Жълта Ръжда АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Кафява ръжда АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Петносване по класа АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК
Ранен листен пригор АКАНТО 250 СК АКАПЕЛА 250 СК