ЕЛАТУС ПЛЮС

Търговско наименование ЕЛАТУС ПЛЮС
Тип фунгицид
Активни вещества Бензовиндифлупир 100 г/л
Производител Синжента
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЕЛАТУС ПЛЮС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
75 мл/дка

Семепроизводство на житни-фуражни култури и тревни смески: внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа) ▪Ръжди (Puccinia spp.), Листни петна (септориоза) (Septoria spp.)

Пшеница Жълта Ръжда 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

Пшеница Кафява ръжда 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

Пшеница Листни петна 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

Ечемик Жълта Ръжда 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването).

Ечемик Кафява ръжда 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването).

Ечемик Листен пригор 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването).

Ечемик Мрежести петна 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването).

Ечемик Рамулариоза 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването).

Ръж Жълта Ръжда 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

Ръж Кафява ръжда 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

Ръж Листен пригор 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

Тритикале Жълта Ръжда 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

Тритикале Кафява ръжда 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

Тритикале Листен пригор 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

Тритикале Листни петна 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

Овес Коронеста ръжда 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.