ЕЛАТУС ПЛЮС

търговско наименование ЕЛАТУС ПЛЮС
тип фунгицид
Активни вещества бензовиндифлупир 100 г/л
производител Синжента
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЕЛАТУС ПЛЮС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
75 мл/дка

Семепроизводство на житни-фуражни култури и тревни смески: внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа) ▪Ръжди (Puccinia spp.), Листни петна (септориоза) (Septoria spp.)

ПшеницаЖълта Ръжда75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

ПшеницаКафява ръжда75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

ПшеницаЛистни петна75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

ЕчемикЖълта Ръжда75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването).

ЕчемикКафява ръжда75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването).

ЕчемикЛистен пригор75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването).

ЕчемикМрежести петна75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването).

Ечемикрамулариоза75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на изкла-сяването).

РъжЖълта Ръжда75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

РъжКафява ръжда75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

РъжЛистен пригор75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

ТритикалеЖълта Ръжда75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

ТритикалеКафява ръжда75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

ТритикалеЛистен пригор75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

ТритикалеЛистни петна75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

ОвесКоронеста ръжда75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа).

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.