СИЕЛЕКС

Търговско наименование СИЕЛЕКС
Тип фунгицид
Активни вещества Ципроконазол 60 г/л
Пентиопирад 150 г/л
Производител ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на СИЕЛЕКС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Септориоза 80 - 133 мл/дка

ВВСН 31-65 (първия възел е поне 1см над възела на братене - пълен цъфтеж).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.
Работен разтвор 10-40 л/дка

Пшеница Жълта Ръжда 80 - 133 мл/дка

ВВСН 31-65 (първия възел е поне 1см над възела на братене - пълен цъфтеж).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.
Работен разтвор 10-40 л/дка

Пшеница Кафява ръжда 80 - 133 мл/дка

ВВСН 31-65 (първия възел е поне 1см над възела на братене - пълен цъфтеж).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.
Работен разтвор 10-40 л/дка

Пшеница Брашнеста мана 100 - 133 мл/дка

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Пшеница Хелминтоспориоза 100 - 133 мл/дка

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Ечемик Кафява ръжда 80 - 133 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31 -59 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -край на изкласяването: класът се показал напълно от влаглището на флаговия лист).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Ечемик Рамулариоза 80 - 133 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31 -59 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -край на изкласяването: класът се показал напълно от влаглището на флаговия лист).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Ечемик Септориоза 80 - 133 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31 -59 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -край на изкласяването: класът се показал напълно от влаглището на флаговия лист).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Ечемик Брашнеста мана 100 - 133 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31 -59 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -край на изкласяването: класът се показал напълно от влаглището на флаговия лист).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Ечемик Жълто-кафяви петна 100 - 133 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31 -59 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -край на изкласяването: класът се показал напълно от влаглището на флаговия лист).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Ечемик Листен пригор 100 - 133 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31 -59 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -край на изкласяването: класът се показал напълно от влаглището на флаговия лист).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Ечемик Мрежести петна 100 - 133 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31 -59 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -край на изкласяването: класът се показал напълно от влаглището на флаговия лист).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Ечемик Хелминтоспориоза 100 - 133 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31 -59 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -край на изкласяването: класът се показал напълно от влаглището на флаговия лист).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Ръж Брашнеста мана 80 - 133 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31 -65 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -пълен цъфтеж).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Ръж Жълта Ръжда 80 - 133 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31 -65 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -пълен цъфтеж).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Ръж Кафява ръжда 80 - 133 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31 -65 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -пълен цъфтеж).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

Ръж Листен пригор 80 - 133 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31 -65 (първия възел е поне 1 см над възела на братене -пълен цъфтеж).

Дозата се определя в зависимост от степента на нападение.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.