УНИВОК

Търговско наименование УНИВОК
Тип фунгицид
Активни вещества Протиоконазол 100 г/л
Фенпикоксамид 50 г/л
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба втора професионална

SPe8 - Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличието на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

ПРЗ с комбинирано (контактно и системно) действие.

Да не се прилага след BBCH 69.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на УНИВОК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 120 - 150 мл/дка

Зимна пшеница, Твърда пшеница, Пролетна пшеница, Спелта

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
Пшеница Жълта Ръжда 120 - 150 мл/дка

Зимна пшеница, Твърда пшеница, Пролетна пшеница, Спелта

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
Пшеница Жълто-кафяви петна 120 - 150 мл/дка

Зимна пшеница, Твърда пшеница, Пролетна пшеница, Спелта

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
Пшеница Кафява ръжда 120 - 150 мл/дка

Зимна пшеница, Твърда пшеница, Пролетна пшеница, Спелта

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
Пшеница Петносване по плевите 120 - 150 мл/дка

Зимна пшеница, Твърда пшеница, Пролетна пшеница, Спелта

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
Пшеница Ранен листен пригор 120 - 150 мл/дка

Зимна пшеница, Твърда пшеница, Пролетна пшеница, Спелта

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
Пшеница Снежна плесен 120 - 150 мл/дка

Зимна пшеница, Твърда пшеница, Пролетна пшеница, Спелта

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
Ръж Брашнеста мана 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка. 
Ръж Жълта Ръжда 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка. 
Ръж Кафява ръжда 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка. 
Тритикале Брашнеста мана 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30- 69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
Тритикале Жълта Ръжда 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30- 69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
Тритикале Кафява ръжда 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30- 69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
Тритикале Ранен листен пригор 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30- 69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
Тритикале Снежна плесен 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30- 69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
Тритикале Фузариоза 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30- 69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.