ДИАМАНТ МАКС

търговско наименование ДИАМАНТ МАКС
тип фунгицид
Активни вещества епоксиконазол 62.5 г/л
пираклостробин 85 г/л
производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ДИАМАНТ МАКС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаБрашнеста мана120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
ПшеницаСепториоза120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
ПшеницаКафява ръжда120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
ПшеницаЖълта Ръжда120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
ПшеницаЖълто-кафяви петна120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
ПшеницаЛистни петна120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
ПшеницаПетносване по класа120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
ПшеницаФузариоза по класа120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
ЕчемикМрежести петна120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
ЕчемикЛистен пригор120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
ЕчемикКафява ръжда120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Ечемикхелминтоспориоза150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
РъжЛистна ръжда120 - 150 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
РъжЛистен пригор120 - 150 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
ТритикалеБрашнеста мана120 - 150 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа 

35 дни
ТритикалеЛистни петна120 - 150 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа 

35 дни
ТритикалеКафява ръжда120 - 150 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа 

35 дни
ТритикалеЖълта Ръжда120 - 150 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа 

35 дни
ОвесКоронеста ръжда120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.