СОПРАНО 125 СК

Търговско наименование СОПРАНО 125 СК
Тип фунгицид
Активни вещества Епоксиконазол 125 г/л
Производител АДАМА
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на СОПРАНО 125 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Фузариоза по класа 100 мл/дка

BBCH 61-71: начало на цъфтеж видими първи прашници – воднисто съдържание на зърната- първите зърна са достигнали половината от окончателния си размер

28 дни
Пшеница Кафява ръжда 100 мл/дка

BBCH 34-47: третия възел е най-малко на 2 см. над втория възел – влагалището на флаговия лист се отваря

28 дни
Пшеница Жълта Ръжда 100 мл/дка

BBCH 31-32: първият възел е поне на 1 см. над възела на братене –втория възел е най-малко на 2 см. над първия възел

28 дни
Пшеница Ранен листен пригор 100 мл/дка

BBCH 31-39: първият възел е поне на 1 см. над възела на братене –флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима

28 дни
Ечемик Фузариоза 100 мл/дка

BBCH 61-71: начало на цъфтеж видими първи прашници – воднисто съдържание на зърната- първите зърна са достигнали половината от окончателния си размер

28 дни
Ечемик Мрежести петна 100 мл/дка

BBCH 31-37: първият възел е поне на 1 см. над възела на братене – флаговият лист едва видим, все още свит BBCH 49-71: видими първи осили – воднисто съдържание на зърната – първите зърна са достигнали половината от окончателния си размер

28 дни
Ечемик Брашнеста мана 100 мл/дка

BBCH 31-33: първият възел е поне на 1 см. над възела на братене - третия възел е най-малко на 2 см. над втория възел BBCH 47-57: влагалището на флаговия лист се отваря – 70% от класса е отворен.

28 дни
Ечемик Листен пригор 100 мл/дка

BBCH 31-39: първият възел е поне на 1 см. над възела на братене - флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима BBCH 49-75: видими първи осили – средата на млечна зрялост

28 дни
Ечемик Жълта Ръжда 100 мл/дка

BBCH 31-32: първият възел е поне на 1 см. над възела на братене –втория възел е най-малко на 2 см. над първия възел

28 дни
Ечемик Листна ръжда 100 мл/дка

BBCH 31-39 - първият възел е поне на 1 см. над възела на братене - флаговия лист е нпълно разтворен, лигулата е едва видима BBCH 49-73 видими първи осили – ранна млечна зрялост

28 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.