ОРТИВА ОПТИ СК

Търговско наименование ОРТИВА ОПТИ СК
Тип фунгицид
Активни вещества Азоксистробин 80 г/л
Хлороталонил 400 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ОРТИВА ОПТИ СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Кафява ръжда 250 мл/дка 56 дни
Пшеница Ранен листен пригор 250 мл/дка 56 дни
Ечемик Листен пригор 250 мл/дка 42 дни
Ечемик Мрежести петна 250 мл/дка 42 дни
Ръж Кафява ръжда 250 мл/дка 56 дни
Ръж Листен пригор 250 мл/дка 56 дни
Тритикале Кафява ръжда 250 мл/дка 56 дни
Тритикале Листни петна 250 мл/дка

 (септориоза)

56 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.