ОПЕРА

Търговско наименование ОПЕРА
Тип фунгицид
Активни вещества Епоксиконазол 62.5 г/л
Пираклостробин 85 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ОПЕРА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Пшеница Септориоза 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Пшеница Кафява ръжда 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Пшеница Жълта Ръжда 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Пшеница Жълто-кафяви петна 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Пшеница Листни петна 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Пшеница Петносване по класа 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Пшеница Фузариоза по класа 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Ечемик Мрежести петна 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Ечемик Листен пригор 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Ечемик Кафява ръжда 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Ечемик Хелминтоспориоза 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Ръж Листна ръжда 120 - 150 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Ръж Листен пригор 120 - 150 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
Тритикале Брашнеста мана 120 - 150 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа 

35 дни
Тритикале Листни петна 120 - 150 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа 

35 дни
Тритикале Кафява ръжда 120 - 150 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа 

35 дни
Тритикале Жълта Ръжда 120 - 150 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа 

35 дни
Овес Коронеста ръжда 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 25-69 Забележими 5 братя – край на цъфтежа

35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.