Епоксиконазол

Препарати съдържащи само Епоксиконазол

Препарати съдържащи Епоксиконазол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Епоксиконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Брашнеста мана СОПРАНО 125 СК МАРЕДО 125 СК РУБРИК 125 СК
Вджуджаваща ръжда РУБРИК 125 СК
Жълта Ръжда СОПРАНО 125 СК МАРЕДО 125 СК РУБРИК 125 СК
Листен пригор СОПРАНО 125 СК МАРЕДО 125 СК РУБРИК 125 СК
Листна ръжда СОПРАНО 125 СК МАРЕДО 125 СК
Мрежести петна СОПРАНО 125 СК МАРЕДО 125 СК
Фузариоза СОПРАНО 125 СК МАРЕДО 125 СК
Хелминтоспориоза РУБРИК 125 СК
Захарно цвекло Брашнеста мана РУБРИК 125 СК
Рамулариоза РУБРИК 125 СК
Ръжда РУБРИК 125 СК
Церкоспороза РУБРИК 125 СК
Кръмно цвекло Брашнеста мана РУБРИК 125 СК
Рамулариоза РУБРИК 125 СК
Ръжда РУБРИК 125 СК
Церкоспороза РУБРИК 125 СК
Овес Брашнеста мана РУБРИК 125 СК
Коронеста ръжда РУБРИК 125 СК
Пшеница Брашнеста мана РУБРИК 125 СК
Жълта Ръжда СОПРАНО 125 СК МАРЕДО 125 СК РУБРИК 125 СК
Кафява ръжда СОПРАНО 125 СК МАРЕДО 125 СК РУБРИК 125 СК
Ранен листен пригор СОПРАНО 125 СК МАРЕДО 125 СК
Септориоза РУБРИК 125 СК
Фузариоза по класа СОПРАНО 125 СК МАРЕДО 125 СК
Ръж Кафява ръжда РУБРИК 125 СК
Ринхоспориоза РУБРИК 125 СК
Тритикале Кафява ръжда РУБРИК 125 СК
Септориоза РУБРИК 125 СК