РИКАЛИ

Търговско наименование РИКАЛИ
Тип фунгицид
Активни вещества Ципроконазол 80 г/л
Изопиразам 125 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на РИКАЛИ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Кафява ръжда 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31- 69:Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
Пшеница Жълта Ръжда 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31- 69:Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
Пшеница Ранен листен пригор 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31- 69:Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
Пшеница Петносване по класа 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31- 69:Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
Пшеница Брашнеста мана 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31- 69:Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
Ечемик Брашнеста мана 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59: Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласяването

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка 
Ечемик Мрежести петна 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59: Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласяването

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка 
Ечемик Листен пригор 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59: Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласяването

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка 
Ечемик Кафява ръжда 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-59: Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласяването

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията мин/макс – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка 
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.