Пираклостробин

Препарати съдържащи само Пираклостробин

Препарати съдържащи Пираклостробин и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пираклостробин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Грах Листни петна РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Ръжда РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Ечемик Брашнеста мана ОПЮЛЕНТ
Листен пригор ОПЮЛЕНТ
Листна ръжда ОПЮЛЕНТ
Мрежести петна ОПЮЛЕНТ
Рамулариоза ОПЮЛЕНТ
Нахут Аскохитоза РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Чернилка РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Ориз Припламване СЕЛТИМА
Хелминтоспориоза СЕЛТИМА
Пшеница Брашнеста мана ОПЮЛЕНТ
Жълта Ръжда ОПЮЛЕНТ
Жълто-кафяви петна ОПЮЛЕНТ
Кафява ръжда ОПЮЛЕНТ
Септориоза ОПЮЛЕНТ
Слънчоглед Алтернариоза РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Брашнеста мана РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Склеротийно увяхване РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Фома РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Фомопсис (сиви петна) РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Соя Аскохитоза РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Пригор по стъблата на бобовите РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Сухо склероцийно гниене РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Тритикале Брашнеста мана ОПЮЛЕНТ
Жълта Ръжда ОПЮЛЕНТ
Жълто-кафяви петна ОПЮЛЕНТ
Кафява ръжда ОПЮЛЕНТ
Септориоза ОПЮЛЕНТ
Фасул Ръжда РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Сиво гниене РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Склеротинийно гниене РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО
Царевица Дребни листни петна ИНСИГНИЯ
Листна ръжда РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО ИНСИГНИЯ
Северен листен пригор РЕТЕНГО 20 ЕК КОМЕТ ПРО ИНСИГНИЯ
Хелминтоспориоза ИНСИГНИЯ