СОЛИГОР 425 ЕК

Търговско наименование СОЛИГОР 425 ЕК
Тип фунгицид
Активни вещества Протиоконазол 53 г/л
Тебуконазол 148 г/л
Спироксамин 224 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на СОЛИГОР 425 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Листни петна 70 мл/дка 35 дни
Пшеница Кафява ръжда 70 мл/дка 35 дни
Пшеница Жълта Ръжда 70 мл/дка 35 дни
Пшеница Брашнеста мана 70 мл/дка 35 дни
Пшеница Мрежовидни листни петна 70 мл/дка 35 дни
Пшеница Снежна плесен 70 мл/дка 35 дни
Пшеница Фузариоза по класа 80 мл/дка 35 дни
Ечемик Мрежести петна 70 мл/дка 35 дни
Ечемик Листен пригор 70 мл/дка 35 дни
Ечемик Листна ръжда 70 мл/дка 35 дни
Ечемик Брашнеста мана 70 мл/дка 35 дни
Ечемик Фузариоза по класа 80 мл/дка 35 дни
Ръж Кафява ръжда 70 мл/дка 35 дни
Ръж Листен пригор 70 мл/дка 35 дни
Ръж Брашнеста мана 70 мл/дка 35 дни
Ръж Фузариоза по класа 80 мл/дка 35 дни
Тритикале Кафява ръжда 70 мл/дка 35 дни
Тритикале Листни петна 70 мл/дка 35 дни
Тритикале Листен пригор 70 мл/дка 35 дни
Тритикале Брашнеста мана 70 мл/дка 35 дни
Тритикале Мрежовидни листни петна 70 мл/дка 35 дни
Тритикале Снежна плесен 70 мл/дка 35 дни
Тритикале Фузариоза по класа 80 мл/дка 35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.