РИЗА 20 ЕК

Търговско наименование РИЗА 20 ЕК
Тип фунгицид
Активни вещества Тебуконазол 200 г/л
Производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на РИЗА 20 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Ранен листен пригор 125 мл/дка
Пшеница Черна стъблена ръжда 125 мл/дка
Пшеница Фузариоза 125 мл/дка
Пшеница Брашнеста мана 125 мл/дка
Ечемик Брашнеста мана 125 мл/дка
Ечемик Листен пригор 125 мл/дка
Ечемик Листна ръжда 125 мл/дка
Ечемик Черна стъблена ръжда 125 мл/дка
Ечемик Фузариоза 125 мл/дка
Ечемик Хелминтоспориоза 125 мл/дка
Ечемик Рамулариоза 125 мл/дка
Ръж Фузариоза 125 мл/дка
Ръж Ранен листен пригор 125 мл/дка
Ръж Черна стъблена ръжда 125 мл/дка
Ръж Брашнеста мана 125 мл/дка
Тритикале Брашнеста мана 125 мл/дка
Тритикале Ранен листен пригор 125 мл/дка
Тритикале Черна стъблена ръжда 125 мл/дка
Тритикале Фузариоза 125 мл/дка
Тритикале Брашнеста мана 125 мл/дка
Овес Брашнеста мана 125 мл/дка
Овес Ранен листен пригор 125 мл/дка
Овес Черна стъблена ръжда 125 мл/дка
Овес Фузариоза 125 мл/дка
Рапица Чернилка 125 мл/дка 35 дни
Рапица Листни петна 125 мл/дка 35 дни
Рапица Сухо стъблено гниене 125 мл/дка 35 дни
Рапица Склеротиния (Бяло гниене) 125 мл/дка 35 дни
Лоза Черно гниене 38 мл/дка

винени сортове

14 дни
Грах Ръжда 100 мл/дка

винени сортове

35 дни
Лен Септориоза 125 мл/дка

винени сортове

35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.