РИЗА 20 ЕК

търговско наименование РИЗА 20 ЕК
тип фунгицид
Активни вещества тебуконазол 200 г/л
производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата РИЗА 20 ЕК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаРанен листен пригор125 мл/дка
ПшеницаЧерна стъблена ръжда125 мл/дка
Пшеницафузариоза125 мл/дка
ПшеницаБрашнеста мана125 мл/дка
ЕчемикБрашнеста мана125 мл/дка
ЕчемикЛистен пригор125 мл/дка
ЕчемикЛистна ръжда125 мл/дка
ЕчемикЧерна стъблена ръжда125 мл/дка
Ечемикфузариоза125 мл/дка
Ечемикхелминтоспориоза125 мл/дка
Ечемикрамулариоза125 мл/дка
Ръжфузариоза125 мл/дка
РъжРанен листен пригор125 мл/дка
РъжЧерна стъблена ръжда125 мл/дка
РъжБрашнеста мана125 мл/дка
ТритикалеБрашнеста мана125 мл/дка
ТритикалеРанен листен пригор125 мл/дка
ТритикалеЧерна стъблена ръжда125 мл/дка
Тритикалефузариоза125 мл/дка
ТритикалеБрашнеста мана125 мл/дка
ОвесБрашнеста мана125 мл/дка
ОвесРанен листен пригор125 мл/дка
ОвесЧерна стъблена ръжда125 мл/дка
Овесфузариоза125 мл/дка
Рапицачернилка125 мл/дка35 дни
РапицаЛистни петна125 мл/дка35 дни
РапицаСухо стъблено гниене125 мл/дка35 дни
РапицаСклеротиния (Бяло гниене)125 мл/дка35 дни
Лозачерно гниене38 мл/дка

винени сортове

14 дни
ГрахРъжда100 мл/дка

винени сортове

35 дни
ЛенСепториоза125 мл/дка

винени сортове

35 дни