РУБРИК 125 СК

търговско наименование РУБРИК 125 СК
тип фунгицид
Активни вещества епоксиконазол 125 г/л
производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на РУБРИК 125 СК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаБрашнеста мана100 мл/дка35 дни
ПшеницаЖълта Ръжда100 мл/дка35 дни
ПшеницаКафява ръжда100 мл/дка35 дни
ПшеницаСепториоза100 мл/дка35 дни
ЕчемикБрашнеста мана100 мл/дка35 дни
ЕчемикЖълта Ръжда100 мл/дка35 дни
ЕчемикВджуджаваща ръжда100 мл/дка35 дни
ЕчемикЛистен пригор100 мл/дка35 дни
Ечемикхелминтоспориоза100 мл/дка35 дни
РъжКафява ръжда100 мл/дка35 дни
РъжРинхоспориоза100 мл/дка35 дни
ТритикалеСепториоза100 мл/дка35 дни
ТритикалеКафява ръжда100 мл/дка35 дни
ОвесБрашнеста мана100 мл/дка35 дни
ОвесКоронеста ръжда100 мл/дка35 дни
Захарно цвеклорамулариоза100 мл/дка28 дни
Захарно цвеклоБрашнеста мана100 мл/дка28 дни
Захарно цвеклоРъжда100 мл/дка28 дни
Захарно цвеклоЦеркоспороза100 мл/дка28 дни
Кръмно цвеклоБрашнеста мана100 мл/дка28 дни
Кръмно цвеклоРъжда100 мл/дка28 дни
Кръмно цвеклоЦеркоспороза100 мл/дка28 дни
Кръмно цвеклорамулариоза100 мл/дка28 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.