РУБРИК 125 СК

Търговско наименование РУБРИК 125 СК
Тип фунгицид
Активни вещества Епоксиконазол 125 г/л
Производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на РУБРИК 125 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 100 мл/дка 35 дни
Пшеница Жълта Ръжда 100 мл/дка 35 дни
Пшеница Кафява ръжда 100 мл/дка 35 дни
Пшеница Септориоза 100 мл/дка 35 дни
Ечемик Брашнеста мана 100 мл/дка 35 дни
Ечемик Жълта Ръжда 100 мл/дка 35 дни
Ечемик Вджуджаваща ръжда 100 мл/дка 35 дни
Ечемик Листен пригор 100 мл/дка 35 дни
Ечемик Хелминтоспориоза 100 мл/дка 35 дни
Ръж Кафява ръжда 100 мл/дка 35 дни
Ръж Ринхоспориоза 100 мл/дка 35 дни
Тритикале Септориоза 100 мл/дка 35 дни
Тритикале Кафява ръжда 100 мл/дка 35 дни
Овес Брашнеста мана 100 мл/дка 35 дни
Овес Коронеста ръжда 100 мл/дка 35 дни
Захарно цвекло Рамулариоза 100 мл/дка 28 дни
Захарно цвекло Брашнеста мана 100 мл/дка 28 дни
Захарно цвекло Ръжда 100 мл/дка 28 дни
Захарно цвекло Церкоспороза 100 мл/дка 28 дни
Кръмно цвекло Брашнеста мана 100 мл/дка 28 дни
Кръмно цвекло Ръжда 100 мл/дка 28 дни
Кръмно цвекло Церкоспороза 100 мл/дка 28 дни
Кръмно цвекло Рамулариоза 100 мл/дка 28 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.