ИНОВОР

Търговско наименование ИНОВОР
Тип фунгицид
Активни вещества Пираклостробин 200 г/л
Флуксапироксад 30 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ИНОВОР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Листни петна 50 - 100 мл/дка

Пшеница (зимна, пролетна, твърда, спелта)

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Пшеница Кафява ръжда 75 - 100 мл/дка

Пшеница (зимна, пролетна, твърда, спелта)

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Ечемик Мрежести петна 50 - 100 мл/дка

Ечемик (зимен, пролетен)

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Ечемик Листен пригор 75 - 100 мл/дка

Ечемик (зимен, пролетен)

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Ръж Кафява ръжда 50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Ръж Листен пригор 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Тритикале Кафява ръжда 50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Тритикале Листни петна 50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.