КАЮНИС

Търговско наименование КАЮНИС
Тип фунгицид
Активни вещества Биксафен 75 г/л
Спироксамин 150 г/л
Трифлоксистробин 100 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

SPe8 - Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми - опрашители. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането.

Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КАЮНИС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Пшеница Жълта Ръжда 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Пшеница Кафява ръжда 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Пшеница Мрежовидни листни петна 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Пшеница Ранен листен пригор 80 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ечемик Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка

 Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ечемик Листен пригор 80 - 100 мл/дка

 Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ечемик Мрежести петна 80 - 100 мл/дка

 Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ечемик Рамулариоза 80 - 100 мл/дка

 Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ръж Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка

 Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ръж Кафява ръжда 80 - 100 мл/дка

 Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ръж Листен пригор 80 - 100 мл/дка

 Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Тритикале Брашнеста мана 80 - 100 мл/дка

 Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Тритикале Кафява ръжда 80 - 100 мл/дка

 Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Тритикале Листен пригор 80 - 100 мл/дка

 Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 21 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.