Спироксамин

Препарати съдържащи само Спироксамин

Препарати съдържащи Спироксамин и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Спироксамин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Лоза Брашнеста мана СПИРОКС