ПРАЙМ

търговско наименование ПРАЙМ
тип фунгицид
Активни вещества фенпропидин 750 г/л
производител Синжента
Категория на употреба втора професионална

със системно действие 

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРАЙМ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Брашнеста мана36 мл/дка

Семепроизводство на житно-фуражни култури и тревни смески 

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
 • При необходимост от второ третиране се прилага друг фунгицид
Брашнеста мана75 мл/дка

Семепроизводство на житно-фуражни култури и тревни смески 

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
 • Интервал между приложенията – 28
ПшеницаБрашнеста мана36 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-65 (начало на удължаване на стъблото-пълен цъфтеж).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
 • При необходимост от второ третиране се прилага друг фунгицид
35 дни
ПшеницаБрашнеста мана75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-65 (начало на удължаване на стъблото-пълен цъфтеж).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
 • Интервал между приложенията – 28
35 дни
ЕчемикБрашнеста мана36 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-65 (начало на удължаване на стъблото-пълен цъфтеж).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
 • При необходимост от второ третиране се прилага друг фунгицид
42 дни
ЕчемикБрашнеста мана75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-65 (начало на удължаване на стъблото-пълен цъфтеж).

 • Брой мин/макс приложения – 1 - 2
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
 • Интервал между приложенията – 28
42 дни
ТритикалеБрашнеста мана36 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-65 (начало на удължаване на стъблото-пълен цъфтеж).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
 • При необходимост от второ третиране се прилага друг фунгицид
35 дни
ТритикалеБрашнеста мана75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-65 (начало на удължаване на стъблото-пълен цъфтеж).

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
 • Интервал между приложенията – 28
35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.