Спелта

Регистрирани препарати за растителна защита при Спелта

Регистрации срещу плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Базично гниене
Брашнеста мана
Вджуджаваща главня
Жълта Ръжда
Жълто-кафяви петна
Кафява ръжда
Петносване по класа
Ранен листен пригор
Септориоза
Снежна плесен
Твърда главня
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Фузариоза по класа
Регистрации срещу неприятели