фенпропидин

препарати съдържащи само фенпропидин

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи фенпропидин и други активни вещества