РЕВИСТАР XL

Търговско наименование РЕВИСТАР XL
Тип фунгицид
Активни вещества Флуксапироксад 50 г/л
Мефентрифлуконазол 100 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на РЕВИСТАР XL за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Жълта Ръжда 50 - 150 мл/дка

Пшеница (зимна, пролетна, твърда) Спелта

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Пшеница Кафява ръжда 50 - 150 мл/дка

Пшеница (зимна, пролетна, твърда) Спелта

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Пшеница Ранен листен пригор 50 - 150 мл/дка

Пшеница (зимна, пролетна, твърда) Спелта

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Ечемик Брашнеста мана 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Ечемик Листен пригор 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Ечемик Листни петна 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Ечемик Мрежести петна 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Ръж Брашнеста мана 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Ръж Кафява ръжда 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Ръж Листен пригор 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Тритикале Брашнеста мана 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Тритикале Жълта Ръжда 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Тритикале Кафява ръжда 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Тритикале Ранен листен пригор 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Овес Брашнеста мана 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
Овес Коронеста ръжда 50 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 21 дни.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.
35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.