ФЛЕКСИТИ

търговско наименование ФЛЕКСИТИ
тип фунгицид
Активни вещества метрафенон 300 г/л
производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ФЛЕКСИТИ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаБрашнеста мана20 - 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 25-61 (видими пет братя - начало на цъфтеж: видими първи прашници)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
35 дни
ПшеницаБазично гниене20 - 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-32 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
35 дни
ЕчемикБрашнеста мана20 - 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 25-61 (видими пет братя начало на цъфтеж: видими първи прашници) 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
35 дни
ТритикалеБрашнеста мана20 - 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 25-61 (видими пет братя - начало на цъфтеж: видими първи прашници)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
35 дни
ТритикалеБазично гниене20 - 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-32 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
35 дни
ОвесБрашнеста мана20 - 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 25-61 (видими пет братя начало на цъфтеж: видими първи прашници) 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.