ФЛЕКСИТИ

Търговско наименование ФЛЕКСИТИ
Тип фунгицид
Активни вещества Метрафенон 300 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ФЛЕКСИТИ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 20 - 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 25-61 (видими пет братя - начало на цъфтеж: видими първи прашници)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
35 дни
Пшеница Базично гниене 20 - 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-32 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
35 дни
Ечемик Брашнеста мана 20 - 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 25-61 (видими пет братя начало на цъфтеж: видими първи прашници) 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
35 дни
Тритикале Брашнеста мана 20 - 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 25-61 (видими пет братя - начало на цъфтеж: видими първи прашници)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
35 дни
Тритикале Базично гниене 20 - 50 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-32 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене - вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
35 дни
Овес Брашнеста мана 20 - 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 25-61 (видими пет братя начало на цъфтеж: видими първи прашници) 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 21
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.